Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  6. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska pozýva na výstavu k 20. výročiu

Vydané dňa 26. 08. 2015 (3167 x prečítané), Náš tip

Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava Slovenská výtvarná únia a Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska srdečne pozývajú do Kamennej sály Galérie UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava na slávnostné otvorenie výstavy pri príležitosti 20. výročia založenia Cechu v stredu 26. augusta 2015 o 18:00 hod.
Vystavujú autori: Radovan Blaško - Ľubomír Déči - Peter Forgáč - Daniel Chudý - Rudolf Molnár - Radoslav Nemec - Andrej Ohrablo - Martin Potaš - František Tartott - Branislav Zelenák

Zaujímavosti z histórie cechov a zlatníckeho remesla

Cechy - pôvodne záujmové spoločenstvá, bratstvá, združujúce remeselníkov rovnakého remesla, neskôr stavovské organizácie založené na stavovskej hrdosti, dbajúce na dodržiavanie regúl odbornosti, korektnosti, práv a povinností jednotlivých členov, začali na území Uhorska vznikať už v 14. storočí, po rozmachu tzv. nemeckej kolonizácie. Preto sa na našom území osvedčili cechy organizované na základe tzv. nemeckého typu, hoci v ostanej Európe ako v Anglicku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku vznikali prvé cechy už v 12. storočí.


Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, BratislavaZákladom cechu boli štatúty, tzv. artikuly, ktoré presne vymedzovali práva a povinnosti svojich členov. Remeselníci a cechy bez potvrdenia štatútu vrchnosťou boli považovaní za „fušerov“ a mali zakázané svoje výrobky predávať. Artikuly vymedzovali presne nielen práva a povinnosti členov, ale upravovali aj vnútorný život cechu, počet učňov a tovarišov v dielni, pracovný čas, dobu vandrovky, množstvo výrobkov, ktoré mohli vyrobiť v jednej dielni, určovali ich kvalitu, cenu, výšku poplatkov, pokút i plácu, presne popisovali ako má vyzerať majstrovský kus, /tzv. meisterstück /, ktorým tovariši preukazovali svoju zručnosť. Popisovali aj povinnosti mladých majstrov, voľbu cechmajstrov a ich právomoc, dokonca aj povinnosti cechmajstrovho syna. Písomné predpisy dokonca obsahovali aj to, ako sa majú členovia cechu správať na schôdzkach, v kostole, medzi sebou, v dielni, dokonca niektoré artikuly popisujú presne, ako má vyzerať cechová hostina pri povyšovaní tovarišov na majstrov. Je to pre nás cenné svedectvo o fungovaní cechov, dokonca o vzhľade dobových šperkov, t.j. informácie, na ktoré sú inak archívne pramene skúpe. Cechy v tejto podobe prekonali pol tisícročia, ich koniec predznamenal až rok 1948, kedy po komunistickom prevrate zaniká súkromné živnostenské podnikanie a dohľad nad zlatníckym remeslom preberá štát. Spotreba zlata a striebra je prísne kontrolovaná a drahých kovov sa nedostáva ani takým majstrom, ktorých označujeme právom za zakladateľov moderného československého šperkárstva, akými boli Slovák Anton Cepka a Česi Jan Nušl, V.K. Novák a iní.
V 50-tych rokoch bol šperk považovaný za buržoázny prežitok, čo malo za následok, že ani títo zlatníci, dnes rešpektovaní aj v kontexte európskeho i svetového zlatníckeho umenia, tvorili z obecných kovov a náhrad zlata ako tombak, pakfong a i.

K oživeniu zlatníckeho remesla a obnove cechu dochádza až po „Nežnej revolúcii“ v roku 1989. Cech ako stavovská organizácia znova nadobúda svoj význam, spolu s možnosťou slobodného podnikania a živnostníctva. V Slovenskej republike vzniká prvá stavovská organizácia tohto druhu v roku 1995, na základe stanov starostu Živnostenského spoločenstva Bratislava, prof. Antona Rašku. Prvým cechmajstrom bol Ing. Jozef Koleň. V priebehu rokov o členstvo v cechu prejavili záujem aj zlatníci a zlatnícke firmy z celej SR, a tak z pôvodného Cechu zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia vzniká Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska. Cech v tejto podobe spolupracuje s Puncovým úradom SR, podieľa sa na vzdelávaní mladých, organizuje súťaže, kde si môžu svoje odborné spôsobilosti overiť nielen zavedení zlatníci, ale aj mlaď, ktorá ešte študuje (Študentský šperk).

Ľubomír Déči: ETIÓPSKY OPÁL – SVETLO PRE ETIÓPIU
Od roku 2004 je cechmajstrom pán Ľubomír Déči, skúsený zlatník, ktorého tvorba predstavuje vysoké klenotnícke majstrovstvo, posúvajúce sa od klasického vysokého klenotníctva k tvorbe vízií, zaznamenávajúc presah do oblasti výtvarného umenia, korešpondujúceho so sochárskym umením. Popri tom nezabúda na vzdelávanie mladých. Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska v rámci svojich aktivít spolupracuje s Puncovým úradom aj na tvorbe legislatívy a vytváraní podmienok pre úspešné podnikanie.

Na výstave sa prezentujú 10 majstri klenotníci

Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava

Výstavy k ucteniu si dvadsiatich úspešných rokov existencie Cechu sa zúčastňujú desiati zlatníci – klenotníci, ktorých tvorba u väčšiny z nich presahuje rámec remesla. Ich nápady, vízie, v mnohých prípadoch obohacujú to, čo nazývame umením, autorským majstrovstvom. Vekovo sa na výstave podieľajú nielen zrelší a skúsenejší autori, ale dostali tu príležitosť aj mladí členovia Cechu, ktorí však nijako nezaostávajú za majstrovstvom svojich starších kolegov.
Ku zrelšej generácii patria autori František Tartott, Andrej Ohrablo, Ľubomír Déči, Martin Potaš. Všetci už svoje remeselné majstrovstvo posúvajú k tzv. „malej socharine“. Veď čo iné je dobre remeselne zvládnutý, myšlienkovo prepracovaný šperk, než „malá socha“? Len taký môže obstáť v toku času, stať sa tzv. „rodinným striebrom“, ktorý ponesie svedectvo o našej dobe, stane sa nositeľom vízií a majstrovstva zlatníkov a klenotníkov na Slovensku, v našom storočí. Treba však jedným dychom povedať, že za týmito bardmi nezaostávajú ani mladí a ani najmladší členovia cechu. V ich tvorbe už jasne zaznieva mladosť a nové témy, do ich tvaroslovného slovníka prichádzajú témy ako tetovanie (Radoslav Nemec), princíp z „kože na kožu“, móda ulice, udávajúca dnes tón /tzv. street fashion/, no zároveň nezabúdajú v duchu „vintage“ zaoberať sa aj technikami minulosti, ktoré pretrvali stáročia a znova oslovujú súčasníkov, ako napríklad mokume gane, starobylá technika z čias japonských samurajov. Jej použitím vznikajú nadčasové kúsky (Peter Forgáč, Daniel Chudý).
Príklon k oživovaniu minulého vidíme aj u Rudolfa Molnára, ktorý nachádza inšpiráciu v starých keltských i slovanských šperkoch. V tvorbe Andreja Ohrabla môžeme pozorovať možno nechcenú, či podvedomú inšpiráciu obdobím Art Deco, ktorú pretavuje v moderný, nadčasový šperk. Martin Potaš, nezaprie svoje umelecké školenie, spod jeho rúk vychádzajú kúsky, ktoré už presahujú pomenovanie šperk a tvoria prechod od šperku k soche.

Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava
K najmladším patria Radovan Blaško a Braňo Zelenák. Prvý z nich Radovan Blaško, tvorí šperky v súčinnosti s prírodou, vytvára kontrasty medzi prírodou a jej umeleckým stvárnením, evokujúcim ich súzvuk, či umelecký zásah ruky klenotníka. Možno mu tak velí záľuba v používaní prírodných kameňov, dôraz na technické spracovanie, či jeho školenie v oblasti remesla i mineralógie. K najmladším patrí Braňo Zelenák, ktorý po výbornom zvládnutí remeselných techník a tradičných postupov, zdá sa, svoj umelecký štýl ešte len hľadá, experimentuje, tvorí, spája eklekticky mnohé z overených postupov.
Nezostáva nič iné, len mu držať palce na tejto objavnej ceste. Rovnako, ako držať palce Cechu i všetkým jeho súčasným i budúcim členom, ktorí ponesú štafetu slovenského zlatníctva a klenotníctva do budúcnosti.


Mgr. Jana Matulová Valentovičová, komisárka výstavy
Celá správa | Počet komentárov: 45 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Galéria Umelka, SVÚ

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::