Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Utorok  19. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* V participatívnom (občianskom) rozpočte platí: naše dane, naše rozhodnutia!

Vydané dňa 12. 02. 2015 (1911 x prečítané), Diskusné fórum

Projekty participatívneho rozpočtu – Bratislava – Nové Mesto Do 20.2. môžu obyvatelia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto spolurozhodnúť o tom, čo nové sa v ich štvrti vytvorí v rozsahu, aký je na Slovensku jedinečný. Návrhy na projekty a zadania sú na tejto stránke a dnes ich prediskutujú aj na verejnej prezentácií projektov (12.2. 2015) o 17:00 v Stredisku kultúry na Vajnorskej, kde záujemcov srdečne pozývajú.

Citujeme organizátorov: „Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania,
dostávate do rúk možnosť rozhodnúť o tom, ako sa naloží s časťou finančných prostriedkov našej mestskej časti. V ponuke, z ktorej si môžete vybrať, sa nachádzajú iba intervencie navrhnuté občanmi.
Tieto návrhy vznikli z podnetov a nápadov, ktoré sa zozbierali počas verejných stretnutí, konzultácií a z dotazníkov. Dostávate tak do rúk zoznam 25 návrhov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín.
Prvú tvoria občianske projekty, druhú skupinu tvoria zadania, ktoré na podnet občanov realizuje, alebo obstaráva úrad miestnej časti. Obyvatelia štvrtí Kramáre a Koliba môžu navyše hlasovať za zadania, ktoré sú v ich teritóriu.

Projekty i zadania majú široký tematický záber a reagujú na rôznorodé problémy a potreby mestskej časti. Zahŕňajú napríklad rôzne aspekty dopravy, zelene a verejných priestranstiev, či kultúry a reflektujú aj potreby rôznych skupín obyvateľov: od seniorov, cez rodičov a deti, až po menšiny.
Celková navrhovaná suma na tieto aktivity je 240 tisíc euro (40 000€ na projekty a 200 000€ na zadania). Môžete tak spolurozhodnúť o tom, čo nové sa v našej štvrti vytvorí v rozsahu, aký je na Slovensku jedinečný. Rozpočet mestskej časti je z podstatnej časti financovaný daňami. Každý, kto sa zapojí, tak vlastne rozhoduje o svojich peniazoch, ktoré sú k dispozícii pre spoločné verejné účely.“

Prehľad občianskych projektov prihlásených do participatívneho rozpočtu 2015:

Projekty participatívneho rozpočtu – Bratislava – Nové Mesto

1. Školská záhrada na ZŠ a MŠ Odborárska - Martin Jankovič, 3 500 €.
Zámerom projektu je zabezpečiť potrebný materiál na vyvýšené záhony a vybudovať školskú záhradu, ktorá bude slúžiť žiakom ZŠ a MŠ Odborárska.

2. Ako bývať krásnozdravšie - Miroslava Okuliarová, 4 830 €.
Projekt hlineno - slameného domčeka sa začal ako žiacka činnosť v rámci vyučovania. Pokračovanie aktivít by malo vytvoriť nový priestor – envirocentrum, ktoré bude sídlom pre možnosť tvorivej spolupráce s komunitou Mierová kolónia.

3. Gaudího dielňa II - Gabriela Binderová, 4650 €.
Ide o premenu spoločného priestoru – industriálnej plochy betónového plotu na komunitné umelecké dielo, ktoré odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí žijúcich v Mierovej kolónii. Minulý rok dobrovoľníci vyčistili a upravili tento znečistený priestor. Časť plotu zazelenili a v dohodnutej časti začali prostredníctvom workshopov tvoriť (ne)tradičnú mozaiku inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího.

4. RC KRAMÁRIK - Lucia Gregorová, Jana Líšková, 5 000 €.
Počas 2 rokov si RC Kramárik našlo veľkú obľubu medzi mladými rodinami nie len z Kramárov, ale aj z iných častí Nového Mesta. Vytvorením pracovného miesta pre koordinátora centra bude môcť rodinné centrum v roku 2015 pokračovať vo svojich aktivitách v plnom rozsahu a vytvorí sa priestor aj na ďalšie nové projekty a nápady.

5. Trh na Kramároch - Andrea Ostrihoňová, Oľga Hauskrechtová, 5 000 €.
Cieľom projektu je na dostupnom mieste, za budovou pošty na Stromovej ulici, v periodicite raz týždenne (v sobotu), cca 4 hodiny formou stánkového predaja ovocia, zeleniny a rôznych poľnohospodárskych produktov prevádzkovať príležitostný trh pre obyvateľov Kramárov a okolia.

6. Kolibská olympiáda 2015 - Zuzana Salíniová, 5 880 €.
Propagáciou olympijskej myšlienky, cez inštaláciu športových prvkov a usporadaním miestnej olympiády, chce projekt podporiť nielen zdravý životný štýl, súťaživosť, ale aj pocit spolupatričnosti, a to všetko, samozrejme, v duchu „fair play". Do realizácie projektu chceme zapojiť nielen žiakov ZŠ s MŠ, zamestnancov a rodičov, ale aj širokú verejnosť, hlavne obyvateľov našej štvrte – Koliby.

7. Taký správny cirkus - Ľubica Noščáková 4 000 €.
Otvorený projekt, ktorý prepája rôzne generácie v kreatívnych a pohybových cirkusových dielňach. Prostredníctvom dielničiek nadobudne účastník niektorú zo zručností, potrebnú v cirkuse. Vyvrcholením bude ozajstné verejné cirkusové predstavenie, zložené z dvoch častí - nacvičené zohraté vystúpenie účastníkov a otvorená improvizačná časť pre každého, kto si chce skúsiť, aké je byť cirkusantom. Skrátka Taký správny cirkus.

8. Prevencia sociálnej izolácie 2 - Marta Hrebíčková, Ewa Tomková, 3280 €.
Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom. Projekt chce nadviazať na realizáciu z roku 2014, dopĺňať zoznam kontaktov na osamelých seniorov a iniciovať zavedenie ďalších služieb, ktoré z telefonických rozhovorov vyplynú ako potrebné.

Projekty participatívneho rozpočtu – Bratislava – Nové Mesto

9. Cyklostojany - Peter Netri, 2 800€.
Nové Mesto v porovnaní s inými mestskými časťami v cyklistickej doprave zaostáva. Tento projekt by vyriešil aspoň jeden čiastkový problém cyklistov - bezpečné parkovanie, umiestnením stojanov na bicykle v cca. 10-15 lokalitách.

10. Športové ihrisko na Ladzianskeho ulici - Eva Silvanová, Juraj Silvan, 4 740 €.
Cieľom projektu je vytvoriť koncepciu a následne realizovať revitalizáciu športového ihriska na Ladzianskeho ulici a súčasne ho rozšíriť o viacgeneračný rekreačný komplex/park,s dôrazom na zapojenie miestnej komunity.

11. Vinohrad - Sandra Stasselová, 5 000 €.
Obnova a sprístupnenie Novomešťanom vyše 20 rokov opustenej vinice na Pionierskej ulici tak, aby sa premenila na susedskú záhradu. Takmer 30 árový priestor vinice by sa doplnil pestovacími boxami, ktoré si môže akýkoľvek sused adoptovať a starať sa tak o svoju záhradku vo vinici. Mobilné záhrady sú príjemné susedské priestory, ktoré môže ktokoľvek využívať na pestovanie zeleniny, byliniek či na stretnutia s priateľmi.

12. Cyklotrasa – transsibírska magistrála - Rastislav Straňák, 5 000€.
Projekt rieši plán prepojenia existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Zámerom je vytvorenie podkladov pre bezpečné dopravné koridory pre chodcov, cyklistov i automobily.

13. Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny - Martin Vlačiky, 5 000€.
Cieľom projektu je revitalizácia tzv. veliteľskej delostreleckej kaverny (bunkra) v blízkosti vrchnej stanice lanovky na Kamzíku, jej úprava na expozičné účely a následné využitie pre návštevy verejnosti. Táto kaverna predstavuje vrchol fortifikačného obranného systému z 1. svetovej vojny na našom území. Po dokončení obnovy bude kaverna vybavená originálmi, alebo replikami dobového vybavenia tak, aby interiér znovu dosiahol vzhľad z obdobia prvej svetovej vojny. Kaverna bude otvorená pre verejnosť najmä počas víkendov a sviatkov.

14. Čistota bez košov nejde - Tomáš Gerši, 4891 €.
Upozornenia a sťažnosti na chýbajúce smetné koše v hlavnom meste Slovenska nájdeme na internete desiatky. Za peňažné prostriedky o ktoré žiadame, bude nakúpených 40 smetných košov, ktoré budú umiestnené na vopred vybraných miestach v Novom meste. Dobrovoľníci, ktorí budú odpadky zo smetných košov vynášať, budú odmeňovaní požičaním auta. Dobrovoľník, ktorý ráno vynesie odpadky, bude mať za odmenu zapožičanie auta na celý deň zdarma.

15. "Práca ako dar" - Milena Partelová, 3558 €.
Cez participatívny rozpočet 2014 sme v spolupráci s OZ Vagus vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky. Staráme sa o ne v rámci možností so žiakmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom, horúcom počasí a najmä počas letných prázdnin. Projektom by sme pomohli ľuďom bez domova nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc.

16. Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej ulici - Miroslav Bahúl, 5000 €.
V športovej hale slúžiacej na vyplnenie voľného času detí a mládeže sa v rámci týždenného rozvrhu vystrieda v športových krúžkoch približne 400 detí už od veku šiestich rokov. Športová hala je teda plne využitá, avšak sociálne zariadenia sú po rokoch používania značne opotrebované. Financie by sme použili výhradne na nákup materiálu potrebného na zrekonštruovanie toaliet. Samotná realizácia bude vykonaná dobrovoľníkmi z daného odboru (maliar, obkladač, vodoinštalatér...).

17. Multi - kulti Dimitrovka - Mirka Hliničíková, 4 480€.
Snaha o zlepšenie komunikácie Vietnamcov žijúcich na sídlisku Dimitrovka. Jeho súčasťou budú jazykové kurzy – kurz vietnamčiny pre deti a kurz slovenského jazyka pre dospelých. Projekt tak prispeje k rozpoznaniu potrieb Vietnamcov ako obyvateľov a občanov Dimitrovky, zlepší ich schopnosť komunikácie a zlepší vzájomné spolužitie obyvateľov na Dimitrovke.

18. ŠARAPI - štvrť pre kvalitný život - Pavel Šimove, 1538 €.
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života v štvrti ohraničenej ulicami Šancová, Račianska a Pionierska spoločnými dobrovoľníckymi aktivitami a prehlbovaním susedských vzťahov. Budeme oslovovať občanov s výzvou zapojit sa do spoločného budovania štvrte svojimi nápadmi, profesnými skúsenosťami, časom alebo inou aktivitou.

Celá správa | Počet komentárov: 15 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: senior.sk

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::