Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Streda  20. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Anka Nemcová - naša nezabudnuteľná priateľka v spomienkach blízkej kolegyne

Vydané dňa 19. 11. 2014 (2382 x prečítané), Predstavujeme

Ing. Anna Nemcová, PhD. Ing. Anna Nemcová, PhD., ekonómka, vedecko-výskumná pracovníčka v oblasti sociálnych vecí, práce, rodovej rovnosti, životného prostredia, ekonomicko-matematického modelovania, publicistka, zakladateľka a riaditeľka Centra pre výskum regiónov, n. o., v Modre, spoluzakladateľka a aktívna členka občianskeho združenia regióny.sk so sídlom v Bratislave.
(19. 11. 1949 v Bratislave - 3. 11. 2013 v Bratislave)

Ing. Annu Nemcovú, PhD. vnímam predovšetkým ako múdru a čestnú ženu.
Prvýkrát sme sa dali do reči v Klube ekonómov pri Ekonomickej univerzite v Bratislave na jar v roku 1995. Obidve sme tam prišli s cieľom získať nové poznatky a diskutovať o nich s kolegami. Záujem o nové poznatky, výmenu názorov a sústavné štúdium - to bolo pre Anku charakteristické.

V tom čase sme pracovali v jednom rezorte: Anka Nemcová na Výskumnom ústave práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ja na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, na odbore politiky zamestnanosti. Zúčastnila som sa na oponentúre Ankiných výskumných prác a vždy som tam našla upozornenie na nové poznatky v oblasti ekonómie a sociálnych vied. Viedli sme dlhé, dnes viem, že užitočné diskusie. Je mi veľmi ľúto, že v nich nemôžeme pokračovať.

Prioritným záujmom Anky bola veda. Zaoberala sa najmä vzťahom ekonómie a sociálnych vecí, problematikou neplatenej práce (hlavne v domácnosti), problematikou rodovej rovnosti, ochranou životného prostredia s dôrazom na využitie ekonomicko-matematického modelovania. Jej myseľ bola prioritne zaujatá výskumami a štúdiom, no popritom dokázala zorganizovať aj konferencie, semináre, kolektívne študijné cesty. Bola mimoriadne pracovitá.
Ako to už býva, Ankine myšlienky a návrhy sa nie vždy stretli s pochopením. Mala špecifický spôsob vyjadrovania v skratke. Mala som dojem, že niekedy odbieha od danej témy k iným témam, no ona videla hlbšie súvislosti medzi rôznymi témami. Zhodli sme sa s viacerými spolupracovníkmi, že Anka videla aj tie súvislosti, ktoré iní nevideli.

V roku 2001 ma Anka pozvala do občianskeho združenia regióny.sk, ktoré zakladali spolu s novinárkou Mgr. Zdenkou Skokňovou so zámerom reagovať na výzvy programov Európskej únie na predkladanie projektov na odstránenie rozdielov medzi regiónmi.
Prvý projekt, ktorý sme spoločne realizovali v tomto občianskom združení v rokoch 2001 - 2002 bola Prevencia nezamestnanosti starších ľudí v produktívnom veku s finančnou podporou Ministerstva pre medzinárodný rozvoj v Londýne prostredníctvom Britského veľvyslanectva v Slovenskej republike. Šírili sme poznatky európskych krajín v riešení závažných problémov diskriminácie zamestnávania starších ľudí.
V roku 2004 založila Anka neziskovú organizáciu Centrum pre výskum regiónov so sídlom v Modre s cieľom zlepšiť život v Modre a okolí šírením vedecko-technických poznatkov formou publikácií, seminárov a informácií cez internet a postupným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe v spolupráci s vedeckými a expertnými inštitúciami v SR a v zahraničí. Ako riaditeľka tejto organizácie vytvorila a úspešne realizovala viacero projektov reagujúcich na výzvy programov Európskej únie. Mala som česť spolupracovať vo väčšom rozsahu na dvoch z nich:

- v rokoch 2005 - 2009 na projekte Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL (Anka ako manažérka projektu a výskumná pracovníčka, ja ako ekonómka projektu a výskumná pracovníčka). Súčasťou tohto projektu okrem výskumu boli aj počítačové kurzy najmä pre nezamestnané ženy, staršie ženy, ženy na materskej dovolenke a pre občanov so zdravotným postihnutím. Tieto kurzy sa konali v priestoroch Slovenskej asociácie bývalých uršulínskych žiačok a žiakov v Modre, ktorá bola tiež partnerom projektu a nesporne prispeli k získaniu a rozvinutiu počítačovej gramotnosti občanov v Modre a okolí;

Ing. Anna Nemcová, PhD.

- v rokoch 2010 – 2012 na projekte Spoliehaj sa na seba, t. j. ekonomika domácnosti v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig. Obidva projekty mali aj zahraničných partnerov.

Anka statočne bojovala s ťažkou chorobou. Napriek vážnym zdravotným problémom dokázala plne precítiť aj radostné a šťastné chvíle a rozdávať radosť okolo seba. Spomínam si napríklad, ako doslova žiarila radosťou, keď sa jej syn Maroš úspešne zapojil do vyššie uvedeného projektu v programe Grundtvig. Bol to krásny tandem matky a syna v spoločnej práci a vtedy som si, spomenúc na Boženu Nemcovú, povedala: „Šťastná to žena“. Všimla si to aj koordinátorka projektu Švédka Ulla Landenmark, ktorá vysoko hodnotila túto spoluprácu a povedala: „Anna looks happy.“

Anka mala krásnu súdržnú, optimisticky naladenú rodinu. Navzájom si pomáhali, povzbudzovali sa k rôznym aktivitám. Manžel, dcéra Anička a syn Maroš ju podporovali aj v dobrovoľníckej práci a tešili sa z jej prítomnosti a úspechov v bežnom živote. Svojím optimizmom, nezištnou a láskavou povahou šírila okolo seba radosť zo života.
Som vďačná Anke za priestor a možnosti spolupráce, ktoré mi poskytla. S vďačnosťou na ňu spomínajú aj ďalší jej spolupracovníci, ako aj ľudia, ktorí profitovali z jej aktivít. Jej odchod je pre všetkých, ktorí ju mali radi, nenahraditeľnou stratou.

Ing. Anna Nemcová, PhD.


Životopisné údaje:
Anna Nemcová, rodená Ursínyová, Ing., PhD. sa narodila 19. novembra 1949, zomrela 3. novembra 2013

Štúdium:
Stredná všeobecnovzdelávacia škola na Novohradskej ul. v Bratislave
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, smer ekonomicko-matematické výpočty
Vedecká ašpirantúra na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
Študijné pobyty v zahraničí (Nemecko, USA)

Zamestnanie:
Výskumný ústav cenový
Infostat
Ústredný ústav národohospodárskeho výskumu
Ministerstvo životného prostredia SR
Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny
Centrum pre výskum regiónov, n. o. ModraOblasti výskumného záujmu: vzťah ekonómie a sociálnych vecí, neplatená práca, rodová rovnosť, ochrana životného prostredia, ekonomicko-matematické modelovanie.
Z projektov:
- Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; partneri projektu: Centrum pre výskum regiónov, n.o., Mesto Modra, Trnavská univerzita, Trexima, Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov v Modre, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, grécke rozvojové partnerstvo ARTEMIS, Univerzita v Piraeus.
- Spoliehaj sa na seba, t. j. ekonomika domácnosti v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig; partneri projektu:
BIIA Economic Association, Töreboda, Švédsko,
VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI, Siauliai, Litva,
Centro Internazionale delle Culture Ubuntu, Palermo, Taliansko,
Centrum pre výskum regiónov, nezisková organizácia, Modra, Slovenská republika
- Donauregionen, program INTERREG (spolupráca regiónov, cez ktoré preteká rieka Dunaj).
Návrh indikátorov a zber údajov o podunajských regiónoch ako podklad pre ich spoluprácu. Vedúcim partnerom tohto medzinárodného projektu bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, jedným z partnerov projektu bolo aj Centrum pre výskum regiónov, n.o., reprezentované A. Nemcovou.

Z bohatej publikačnej činnosti uvedieme aspoň jej posledný zverejnený príspevok:
Nemcová, A. 2013. Ekonomický potenciál sociálnej práce. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Zborník statí. Vydal Ekonomický ústav SAV, Bratislava 2013.

S úctou a srdečne: Marta Hrebíčková

Celá správa | Počet komentárov: 26 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: senior.sk

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::