Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Sobota  16. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Môže vás údajné zlé duševné zdravie zbaviť dlhov? Kurz pre seniorov:

Vydané dňa 14. 08. 2013 (2966 x prečítané), Predstavujeme

Provident

Nie každý si požičiava peniaze s úmyslom ich vrátiť tak, ako sa v zmluve zaviazal. Ak si myslíte, že vás dlhov zbaví vaše tvrdenie o tom, že ste pri podpisovaní záväzku nevedeli, čo robíte a môže za to váš zdravotný stav, zaraďte spiatočku. Rovnako sa nevypláca vyhovárať sa na zlé duševné zdravie pri problémoch so splácaním. Vynaliezavosť špekulantov, aby sa „bezbolestne“ zbavili dlhov je nekonečná. Pozrime sa na niekoľko príkladov. Na otázky odpovedá Karin Raková, šéfka právneho oddelenia Provident Financial.

Oplatí sa predstierať duševnú chorobu, aby sme sa vyhli plneniu svojich záväzkov?

Rozhodne nie. Duševnú poruchu posudzuje skúsený znalec. V prípade „predstierania“ môže byť navyše takého konanie posúdené ako podvodné, spojené s negatívnymi právnymi dôsledkami. Povinnosti plniť záväzky sa tak nevyhnete.

Má veriteľ právo zisťovať údaje o zdravotnom stave žiadateľa o úver?

Údaje o zdravotnom stave predstavujú osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorých spracúvanie, vrátane zisťovania je až na stanovené výnimky zakázané.

Kedy môže byť zlý zdravotný stav argumentom pre neschopnosť splácať pôžičku. Môže byť dlh odpustený?

Dlh, najčastejšie peňažný, môže veriteľ dlžníkovi odpustiť kedykoľvek, a to aj bez dôvodu. Jedinou podmienkou je, že dohoda o jeho odpustení sa musí uzavrieť písomne. Veriteľ však nie je povinný dlh odpustiť, a to ani v prípade zlého alebo zhoršeného zdravotného stavu dlžníka.

Počas doby splácania pôžičky klientovi bola diagnostikovaná Alzheimerova choroba. Častejšie zabúdanie, strata orientácie v čase i priestore .... Pri problémoch so splácaním sa klient vyhovoril na svoju chorobu – údajne už pri podpise zmluvy bol chorý. Zbaví ho choroba dlhov?

Choroba sama o sebe dlžníka dlhov nezbaví. Duševná choroba však môže byť dôvodom pre posúdenie platnosti konkrétnych právnych úkonov, resp. jej spôsobilosti na právne úkony. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony, alebo spôsobilosť na právne úkony obmedzí. Právny úkon (podpis zmluvy o pôžičke), pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony je neplatný.
Pri duševne chorom človeku, ktorý nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony je hranica platnosti jeho právnych úkonov jednoznačná menej. Muselo by sa znaleckým dokazovaním preukázať, že táto osoba v okamihu uskutočňovania právneho úkonu konala v duševnej poruche (prechodnej alebo trvalej) a nemala jasný okamih. Ak by sa uvedené preukázalo, bol by takýto právny úkon rovnako absolútne neplatný.

Čo v prípade, ak je dlžníkom človek, u ktorého duševná choroba nie je navonok zjavná, pred veriteľom zamlčaná a neskôr sa stane dôvodom pre nesplácanie?

Bez pozbavenia spôsobilosti na právne úkony konajúcej osoby súdom by muselo prebehnúť súdne konanie, v rámci ktorého by bola predmetom znaleckého dokazovania spôsobilosť konajúcej osoby uskutočniť právny úkon. Ak by sa preukázalo, že takáto osoba bola v danom čase nespôsobilá, išlo by o neplatný právny úkon.

Ak pri pôžičke zdravý človek zneužije chorého, aby prevzal záväzok na seba, kto je v prípade problémov so splácaním zodpovedný?

Čo sa týka posudzovania spôsobilosti „chorého“ človeka na právne úkony platí to, čo je uvedené vyššie. Za predpokladu, že zneužitá osoba je spôsobilá na právne úkony bude otázka zodpovednosti týchto osôb predmetom súdneho konania, resp. bude mať aj trestnoprávnu dohru. Nakoľko však závisí od konkrétnych okolností prípadu, nie je možné túto otázku jednoznačne zodpovedať.

Ak je dlžník zákonom zbavený svojprávnosti, čo je s jeho dlhmi?

Strata spôsobilosti na právne úkony má vplyv iba na právne úkony urobené touto osobou po právoplatnosti príslušného súdneho rozhodnutia. Dlhy, ktoré vznikli do tohto okamihu naďalej trvajú. Závisí potom od majetkových pomerov osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, kedy a akým spôsobom tieto prostredníctvom opatrovníka, s prípadným privolením súdu vysporiada.

logo Provident Spoločnosť Provident poskytuje rýchle hotovostné a bezhotovostné pôžičky do domácností, ale to je len jedna časť aktivít spoločnosti. Okrem toho chce byť aj dobrým susedom v komunite, kde pôsobí. Z toho dôvodu aktívne podporuje rôzne spoločensky zodpovedné aktivity. Na Slovensku stoja v popredí týchto aktivít témy ako finančná gramotnosť, ekológia a podpora regionálnych komunitných projektov. Veľký dôraz kladie na podporu dobrovoľníctva svojich zamestnancov, ktorým poskytuje jeden platený deň ročne, aby sa mohli svojou prácou aktívne zapojiť do verejne prospešných projektov.

logo Škola rodinných financií Škola rodinných financií

Zameriava sa na finančné vzdelávanie v komunitách, rodinách a medzi sociálne slabšími skupinami obyvateľstva.

Témy: rodinný rozpočet, ako si hľadať prácu, poistenie, bankovníctvo, komunikácia s bankou, hlavné zdroje príjmu... Od roku 2008 bolo preškolených viac ako 7 000 účastníkov seminárov a v rámci projektu pracuje 42 lektorov.

Nový projekt Finančné vzdelávanie pre seniorov: ponuka

VYCHÁDZATE DOBRE SO SVOJÍM DÔCHODKOM? Prezraďte nám, ako to robíte.

NEDARÍ SA VÁM VYJSŤ ZO SVOJHO DÔCHODKU? Máme pre vás tipy.

Ponúkame vám Kurz finančného vzdelávania v spolupráci s Univerzitou tretieho veku CĎV Univerzity Komenského v Bratislave.

KDE? - UTV CĎV Univerzita Komenského ul. Odbojárov 10/a, Bratislava, vo dvore, 1. posch. učebňa 28

KEDY? - Od 13. januára 2014 každý druhý pondelok o 13:00 hod. (spolu 8 prednášok)

TÉMY:
- Ekonomická dôstojnosť v treťom veku
- Užitočné finančné zručnosti
- Ako nenaletieť finančným ponukám
- Ako si to zrátať v dôchodku
- Praktický internet (nakupovanie, zľavomaty, e-banking, atď. )
- Kontakt: Alena Matušková, koordinátorka projektov; alena@skolarodinnychfinancii.sk, 0911 749 184

Vyskúšajte si: Testy finančnej gramotnosti

O spoločnosti Provident Financial

logo Provident Financial

Spoločnosť Provident Financial s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu krátkodobých pôžičiek do domácností od roku 2001. Pôžičky poskytuje na základe transparentných zmlúv, bez účelu, bez ručiteľa, bez skrytých poplatkov. Zákazník v okamihu uzatvorenia zmluvy pozná konečnú čiastku, ktorú zaplatí. Na Slovensku zabezpečuje zázemie spoločnosti 280 zamestnancov a vyše 1400 obchodných zástupcov. Výška pôžičky sa pohybuje od 140 do 2 300 eur s dĺžkou splácania 45, 60 alebo 100 týždňov. (www.providentfinancial.sk)
Medzinárodná skupina International Personal Finance (IPF), do ktorej patrí i slovenská pobočka Provident Financial s.r.o., vznikla v roku 2007 odčlenením sa od Provident Financial plc, ako jej predchádzajúca medzinárodná divízia. IPF v súčasnosti pôsobí v šiestich krajinách sveta: v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Mexiku a Rumunsku. V nich prostredníctvom siete 28 000 obchodných zástupcov poskytuje svoje služby 2,4 milióna zákazníkov a zamestnáva viac ako 5000 ľudí. Spoločnosť je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov od svojho vzniku. (www.ipfin.co.uk)

Celá správa | Počet komentárov: 72 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.providentfinancial.sk, SRF, iné

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::