Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  13. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Projekty pre seniorov – programy Nadácie Orange

Vydané dňa 16. 03. 2011 (4559 x prečítané), Celoživotné vzdelávanie

Granty Nadácie Orange - obrázok

Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlasuje už tretí ročník grantového programu zameraného na zlepšovanie kvality života seniorov s názvom „Zelená pre seniorov“. Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, obce a mestá, zariadenia, poskytujúce sociálnu starostlivosť a rozpočtové organizácie.


Cieľovou skupinou programu sú seniori, ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov), ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, hľadajú nový zmysel života (po ukončení pracovného uplatnenia, odchovaní detí), potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú životnú situáciu. Prieskumy ukazujú, že pre starších ľudí je najdôležitejší pocit, že nie sú opustení, sú pre niekoho užitoční a najväčší strach majú zo sociálneho vylúčenia. Uzávierka podávania žiadostí je 13. 4. 2011. Maximálna suma na jeden projekt je 2 500 eur. V programe budú podporené zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov najmä prostredníctvom:
Vzdelávacích aktivít + Sebarealizácie seniorov v rôznych oblastiach + Podpory samostatnosti, autonómie a nezávislosti + Integračných aktivít

Granty Nadácie Orange - obrázok

Šanca pre váš región

V roku 2011 pokračuje už 7. ročník tohto úspešného grantového programu, ktorého hlavnou myšlienkou je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Snahou programu je podporovať aj aktívnu spoluprácu mimovládnych organizácií, samospráv a občanov.


Program podporí inovatívne verejnoprospešné projekty, ktoré odrážajú potreby miestnej komunity a sú realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce. O podporu v programe sa môžu uchádzať neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie, obce a mestá v spolupráci s mimovládnou organizáciou alebo neformálnou skupinou občanov, kultúrne inštitúcie.
Podporené budú projekty zamerané na rozvoj komunitného života, zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov...
Uzávierka podávania žiadostí je 19. 4. 2011. Maximálna suma na jeden projekt je 3000 eur.

Prekročme spolu bariéry

Podpora ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením je dlhodobo jednou z primárnych oblastí zamerania aktivít Nadácie Orange. Program má za cieľ zvyšovať šance sociálne a zdravotne znevýhodnených na zaradenie sa do spoločnosti, prispieť k odstráneniu ich sociálnej izolácie a zlepšiť prístup k rôznym oblastiam spoločenského života. Program je otvorený pre mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, obce a mestá, ktoré sa rozhodnú ciele programu napĺňať prostredníctvom:
Vzdelávacích aktivít + Aktívnej terénnej sociálnej práce + Zvyšovania informovanosti, poskytovaním poradenstva a odstraňovaním komunikačných bariér + Sebarealizačných aktivít a aktivít podporujúcich rozvoj životných a pracovných zručností
Uzávierka podávania žiadostí je 5.4.2011. Maximálna suma na jeden projekt je 3 000 eur.

Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania

Oblasť vzdelávania je jednou z hlavných priorít programov a aktivít Nadácie Orange. Cieľom v tejto oblasti je presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku. V doposiaľ dvoch zrealizovaných ročníkoch bolo v programe podporených spolu 42 projektov celkovou sumou 75 000 €. Program podporí aktivity realizované mimovládnymi organizáciami resp. inými vzdelávacími organizáciami, ktoré napĺňajú vyššie uvedené ciele a prispievajúce k premene tradičnej školy na školu modernú. Uzávierka podávania žiadostí je 13. 4. 2011. Maximálna suma na jeden projekt je 2 500 eur. V roku 2011 je tretí ročník programu určený pre mimovládne a miestne organizácie ktoré realizujú projekty zamerané na niektoré z týchto cieľov:

+ Zmena metód a prístupov vo vzdelávacom procese, presadzovanie nových trendov vo vzdelávacom procese, zmena tradičného postavenia učiteľa a žiaka + Vzdelávanie, odborná príprava a osobnostný rozvoj učiteľov základných a stredných škôl, sieťovanie, výmena informácií medzi pedagogickými pracovníkmi, vytváranie učiteľských platforiem + Vzdelávanie a príprava študentov vysokých škôl pedagogického zamerania – budúcich učiteľov + Otváranie sa školy vonkajšej komunite, podpora spolupráce s rodičmi, širšou komunitou + Realizácia aktivít a spolupráca so školami v oblasti environmentálnej výchovy, multikulturalizmu, výchovy k tolerancii, prevencii násilia, v oblasti ľudských práv a iných tém + Tvorba nových učebníc, didaktických pomôcok + Iné ciele v oblasti skvalitňovania vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku.

Nadácia Orange - obrázok

Nadácia Orange realizuje filantropické a charitatívne aktivity spoločnosti Orange Slovensko. Je súčasťou globálnej rodiny neziskových organizácii v krajinách, kde pôsobí značka Orange.
Kontakt: Nadácia Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, info@nadaciaorange.sk, www.nadacieorange.skk
.

Celá správa | Počet komentárov: 13 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::