Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  6. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Začiatok španielskeho predsedníctva

Vydané dňa 26. 01. 2010 (2346 x prečítané), Aktuálne

Európsky parlament - obrázok

Zníženie energetickej závislosti Európskej únie (EÚ), podpora elektronickému obchodovaniu medzi členskými štátmi (e-commerce), rozvoj elektroautomobilového priemyslu ako alternatívy v boji proti klimatickým zmenám a zlepšenie kvality univerzít sú štyri priority, ktoré v pléne Parlamentu zdôraznil španielsky...


... premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Lídri politických skupín privítali jeho cieľ zamerať sa na hospodársku obnovu z krízy, ale nie vždy súhlasili s konkrétnymi navrhovanými opatreniami.

Hlavným cieľom je obnova po kríze

José Luis Rodriguéz Zapatero "EÚ si musí veriť," vyhlásil Zapatero, podľa ktorého správna odpoveď na hospodársku krízu musí byť hlavným cieľom. Ako ďalšie priority označil vytvorenie "spoločného energetického trhu" s cieľom "znížiť energetickú závislosť EÚ", ďalej "vnútorný digitálny trh", ktorý je kľúčovým prvkom zvyšovania produktivity a presadzovania elektronického obchodovania. Únia by mala tiež dosiahnuť trvalo udržateľné priemyselné odvetvie. Zapatero zdôraznil napríklad potrebu spoločnej vízie pri vývoji elektrických automobilov a tiež nevyhnutnosť investícií do výskumu a vzdelávania.

Medzi ďalšími prioritami spomenul španielsky premiér zavádzanie nových nástrojov vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy do praxe, čo umožní priblíženie občanov k inštitúciám EÚ. Ide napríklad o právo občanov iniciovať legislatívny návrh. Zapatero sa vyjadril aj k situácii po zemetrasení na Haiti a potvrdil pomoc zo strany EÚ.

José Manuel Barroso, Predseda Komisie načrtol svoju predstavu ako zásadne zmeniť ekonomiku EÚ s cieľom dosiahnuť "konkurencieschopnú, inovatívnu a sociálne orientovanú trhovú ekonomiku". Vyjadril tiež solidaritu s obeťami zemetrasenia na Haiti. Únia a jej členské štáty už vyčlenili 222 miliónov EUR na humanitárnu pomoc a Komisia by mohla uvoľniť ďalších 200 miliónov v dlhodobom horizonte na pomoc pri obnove zničenej krajiny, uviedol Barroso.

Joseph DAUL (EPP, FR) privítal zámery predsedníctva v ekonomickej oblasti, ale jeho skupina nemôže súhlasiť s tým, že Zapatero akceptuje zvyšovanie deficitu verejných financií. Daul tiež zdôraznil potrebu podporovať malé a stredné podniky. Zapatero prisľúbil, že do roku 2013 Španielsko zníži svoj deficit na 3 percentá HDP.

Martin SCHULZ (S&D, DE) privítal "sľubný" a "ambiciózny" program španielskeho predsedníctva. Navrhovaný model riadenia hospodárstva označil za správny prístup. Schulz tiež vyzval na väčšiu kontrolu a dohľad nad finančným sektorom.

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) sa okrem ekonomiky vyjadril aj ku klimatickým zmenám a vyzval na novú stratégiu po neúspešnom summite v Kodani. Vyslovil sa za tieto tri opatrenia: EÚ potrebuje predstaviteľa pre klimatické zmeny, trojstrannú dohodu s USA a Čínou, a tiež zdieľaný spoločný záujem s USA ako napríklad systém obchodovania s emisiami.

Daniel COHN-BENDIT (Zelení/EFA, FR) požiadal premiéra Zapatera, aby si osvojil nápad Michela Barniera. Ide o jednotku civilnej ochrany EÚ (Europeaid force). Umožnilo by to napríklad efektívnejšie pôsobenie EÚ na Haiti. Pokiaľ ide o ekonomickú situáciu, upozornil, že hospodársky rast môže mať tiež nepriaznivé účinky na klímu. Cohn-Bendit navrhol, aby Únia zvýšila svoj cieľ energetickej úspory na 30% percent.

Timothy KIRKHOPE (ECR, UK) uviedol, že "zavedenie povinnej hospodárskej politiky so sankciami" namiesto jej koordinácie "nie je v terajšej situácii relevantné" a má "socialistickú príchuť". Zapatero odpovedal, že cieľom nie je zvýšiť kontrolu nad členskými štátmi, ale dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť.

Willy MEYER (GUE/NGL, ES) uviedol, že španielsky program nerieši základné problémy ekonomiky. Vyslovil sa za väčšie zásahy najmä v oblasti finančného sektora. "Všetko, čo ponúkate, nie je ničím novým. V podstate rozkladáte európsky sociálny model," povedal Meyer.

Marta ANDREASEN (EFD, UK) hovorila o zneužívaní urbanizácie v Španielsku, pripomenula tri správy Parlamentu o tomto probléme a konštatovala, že neboli prijaté žiadne opatrenia.

Najdôležitejšie témy februárového pléna:

Európska únia - obrázok 8. februara: Rovnoprávnosť žien a mužov v EÚ - 2009 (hlasovanie v stredu 10. 2. 2010)
9. februara: Rozprava a hlasovanie o novej Európskej komisii: hlasovanie o komisii ako celku, politické rezolúcie - čo sa očakáva od novej Komisie, rezolúcia o rámcovej dohode o vzžahoch medzi EP a EK
- Vyhlásenie Vysokej predstaviteľky EU pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku - situácia na Ukrajine
10. februara: Vyhlásenie Rady a Komisie - správa o pokroku Turecka, Chorvátska a bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009
- Vyhlásenie Rady a Komisie - telesné skenery
- Otázka na ústne zopovedanie - hazardné hry na internete

Viac informácií: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_sk.htm

EP žiada zriadiť stratégiu pre podunajskú oblasť

Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú Komisiu, aby podľa príkladu stratégie EÚ pre Baltské more vytvorila európsku stratégiu pre podunajskú oblasť. Jej cieľom by mal byť rozvoj ekologicky výhodného dopravného spojenia a energetických infraštruktúr, ako aj podpora hospodárskeho a sociálneho rastu.

Uznesenie o európskej stratégii pre podunajskú oblasť schválilo plénum vo štvrtok 21. januára. Poslanci požiadali Komisiu, aby začala širšiu konzultáciu so všetkými krajinami pozdĺž Dunaja a stanovila "štruktúru riadenia". Zámerom stratégie by mal byť trvaloudržateľný rozvoj, vytváranie pracovných miest a bezpečnosť v celej oblasti.

Dunaj - Bratislava - obrázok

Akčný plán pre ekologicky výhodnú dopravu

Poslanci požiadali Komisiu, aby navrhla "akčný plán" pre implementáciu projektov, ktoré by mohli využívať Dunaj na vnútrozemskú dopravu, vytvoriť multimodálny dopravný systém po celej dĺžke rieky (spojenie so susednými krajinami ako Moldavsko a Ukrajina), a tiež by ekologicky využívali vodnú energiu pozdĺž Dunaja. Ďalej by zlepšili ochranu a kvalitu vody v Dunaji a zabezpečili rozvoj ekologického cestovného ruchu. Spoločné projekty by mali byť zamerané aj na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie a podporili by tak využívanie biomasy, slnečnej, veternej a vodnej energie. Parlament ďalej žiada Komisiu, aby chránila a zvyšovala populáciu rýb v Dunaji.

Pre financovanie tejto stratégie je potrebný koordinovaný prístup viacerých politík EÚ, ktoré už v regióne existujú, ako napríklad kohéznej politiky a európskej susedskej politiky. Poslanci sa zasadzujú za "efektívnejšie a vyššie čerpanie všetkých fondov EÚ, ktoré sú k dispozícii", pričom realizácia tejto stratégie nesmie zasahovať do právomocí regionálnych a miestnych samospráv, ale skôr koordinovať a zintenzívniť spoluprácu medzi všetkými jej členmi.

Poslanci navrhli v uznesení, aby sa tzv. Dunajský summit EÚ konal každé 2 roky, a to po konzultáciách s miestnymi a regionálnymi orgánmi. Dunaj spája 6 členských štátov EÚ (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko) a 4 ďalšie krajiny (Chorvátsko, Srbsko, Moldavsko a Ukrajinu) v dĺžke viac ako 3000 km. Pramení v Čiernom lese a vlieva sa do Čierneho mora.

Kontakt: Gabriela SERMEK - ZENTKOVÁ - Tlačová atašé, Tlačové oddelenie EP: gabriela.sermek-zentkova@europarl.europa.eu, (32-2) 28 32119 (BXL) : (33-3) 881 76673 (STR)

Ivana JANÍKOVÁ - STAVROVSKÁ - Tlačová atašé, Informačná kancelária EP v SR: ivana.janikova@europarl.europa.eu, : (421-2) 59 20 32 95 (Bratislava), (33-3) 881 74880 (STR)


Celá správa | Počet komentárov: 3 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::