Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Nedeľa  8. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Vzdelávacie a poradenské centrum seniorov,

Vydané dňa 17. 09. 2009 (4033 x prečítané), Celoživotné vzdelávanie

Nadácia SPP - logo

Ružinovský domov seniorov (RDS), Sklenárova 14, Bratislava
Názov projektu: Seniorské poradenské a vzdelávacie centrum (SPVC)

Projekt sa v roku 2009 realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP....


1. Časový plán projektu: začiatok realizácie: 05/2009 ukončenie projektu: 12/2009

Projekt podporili:

Ružinovský domov seniorov (priestory pre aktivity bezplatne)

Nadácia SPP (finančný dar)

Orange Slovensko, a.s. (mobilný internet pre školenia a prezentácie v teréne za symbolickú cenu)

ESET (antivírový program bezplatne)

Microsoft Slovakia (operačný systém bezplatne)

I4u s.r.o., internetový provider (pripojenie internetu so zľavou)

regióny.sk – občianske združenie (2%) (dobrovoľnícka práca a počítačová technika/IKT)

2. Informácie o plánovanom projekte

Cieľom projektu je vytvoriť priestor, ktorý bude denne otvorený pre aktivity rôzneho druhu. Kde sa komunita bude môcť vzdelávať, tvoriť, stretávať, ale aj odovzdávať svoje vedomosti a navzájom si pomáhať. Dôležitou stránkou je uplatňovanie foriem celoživotného vzdelávania (neformálne a informálne) s využitím dobrovoľníckej práce odovzdávajúcich i prijímateľov.

Ciele projektu a popis ich verejnoprospešnosti

RDS Sklenárova 14 Vzdelávacie centrum – priestor pre plánované kurzy, prednášky, prezentácie s besedami, poskytovanie podnetov a informácií pre eLearning a využívanie možností CZV. V rámci sekcie Osveta budeme zabezpečovať prípravu Akadémie tretieho veku, ktorá začne v septembri, to znamená: organizáciu, fond, témy predmetov, personálne obsadenie, spouúčastníkov ATV

Poradenské centrum – priestor pre pomoc pri riešení občianskych individuálnych problémov návštevníkov (vyhľadávanie informácií z internetu, formulovanie listov, využívanie eGovernmentu, iné), poradenstvo pri užívaní IKT (HW) – celodenná prevádzka internetového klubu

Komunitné centrum – priestor pre stretávanie sa aj osamelých ľudí, stretávanie sa viacerých generácií, uplatňovanie svojich schopností pre pomoc iným (rozvoj dobrovoľníctva staršej generácie), tvorba záujmových klubov – činnosť podľa dohodnutého rozvrhu

RDS klubovňa beseda

Aktivity:

 1. Vzdelávacie aktivity: počítačové kurzy; jazykové konverzácie, osvetové prednášky a prezentácie s diskusiou
 2. Práca v kluboch: postupné vytváranie záujmových klubov, ktoré budú pracovať neskôr samostatne a budú pomáhať zapĺňať program centra
 3. Organizačná a propapagačná činnosť aktivít, personálne zabezpečenie celodennej prevádzky (9-19 hod), webstránky, propagácia v komunite – spoločenské a iné podujatia
 4. Prípravné práce pre založenie a otvorenie Akadémie tretieho veku
 5. Spolupráca komunít (denné tábory v lete) s podporou seniorov – dobrovoľníkov, (klubová práca) s pomocou mladých dobrovoľníkov

Aktivíty projektu podporujú oblasti:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania
 • Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Ochrana zdravia
 • Podpora charitatívnych aktivít

Cieľové skupiny, pre ktoré projekt prináša benefity:

 • Starobní dôchodcovia, vrátane členov KD, JDS, DSS;
 • Poberatelia predčasného dôchodku;
 • Invalidní dôchodcovia: ZPS;
 • Dlhodobo nezamestnaní;
 • Zamestnanci v staršom veku: ohrození nezamestnanosťou;
 • Dobrovoľníci rôzneho veku, vrátane mladých

Cieľom projektu je vybudovanie vzdelávacieho a poradenského centra pre seniorov v Bratislave a okolie (17 mestských častí). Situované je do Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 14, v ktorom býva cca 260 obyvateľov - seniorov a denne sem prichádzajú ďalší seniori z okolia. Mestská časť Ružinov je druhý najväčší Bratislavský okres s počtom obyvateľov, kde dôchodcovia tvoria cca 20 % obyvateľov. Nachádza sa v centre mesta s dobrou dopravnou prístupnosťou MHD.

V súčasnosti neexistuje v Bratislave obdobné klubové zariadenie otvorené aj širšej verejnosti. Zámerom je vytvoriť priestor pre celodennú prevádzku centra s poradenskými a vzdelávacími aktivitami, vrátane osvety v oblasti zdravého životného štýlu a úsporného chodu domácností a doplnkových kancelárskych služieb pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.

Profil: Občianske združenie – regióny.sk

Naša organizácia pracuje na dobrovoľníckej báze, s výnimkou 1,5 roka (2 zamestnanci v roku 2005/6). Cca 20 členov realizuje projekty bez nároku na odmeny priebežne denne, v súčasnosti je OZ bez zamestnancov.

RDS kurz počítačový Od roku vzniku 2001 sa združenie zameriava na šírenie informačno-komunikačnej (IKT) -gramotnosti. V rokoch 2001 až 2009 prevádzkovali naši dobrovoľníci ročne 1 až 4 vzdelávacie internetové kluby pre seniorov a začiatočníkov (3 kluby -Bratislava, 1-Nováky), kde sa denne konali neformálne školenia, poskytovala podpora zručností a organizovali kurzy za symbolické ceny. Dôchodcovia mali internet dopoludnia bezplatne. V kluboch s kapacitou cca 25 PC staníc získalo podporu vyše 1400 členov a ďalšie stovky nečlenov. Aktivity boli realizované od roku 2005 do 2008 tiež s podporou spolupráce s úradmi práce v BA v rámci aktivačnej činnosti a absolventskej praxe (cca 30 nezamestnaných).

Pre deti a mládež už 8 rokov organizujeme denné tábory (celé leto) so zameraním na rozvoj vlastných tvorivých schopností (animované filmy, digitálna fotografia, vlastná hudba na PC, Robolab – programovanie robotov a iné) a sporadické aktivity organizuje Klub Animo – člen Rady mládeže Bratislavského kraja.

Od roku 2006 sekcia redakcia dobrovoľnícky zabezpečuje dennú aktualizáciu portálu www.Senior.sk.

Každoročne OZ spolupracuje s inými MVO v rámci ich realizovaných projektov.

Najúspešnejšie aktivity – vlastné projekty

Prechod na dennú klubovú činnosť v roku 2005 ( vyškolených celkom vyše 3000 dospelých a detí)

 1. Certifikácia: 2 akreditované kurzy (Počítačová akadémia seniorov; Správa a údržba PC a LAN)
 2. Projekt 2003: Prevencia nezamestnanosti starších ľudí (3 celoslovenské semináre + vydanie Príručky dobrej praxe)
 3. Od 2006 vydávanie internetového informačného spravodaja: portálu www.Senior.sk
 4. Súťaž pre seniorov v umeleckej tvorbe: apríl - máj 2008 (kresba-maľba-grafika-3D objekty – fotografia ; výstupy na wwww.umeleckediela.sk)
 5. Spravodaj seniorov – bezplatné kurzy dopisovateľov a začiatočníkov na PC - 2008
 6. Prezentácie možností internetu pre širšiu verejnosť v rokoch 2002 až 2008

Náš lektor Vlado Skokňa získal ocenenie: Bratislavský dobrovoľník roka vo vzdelávaní za rok 2008.

Projekt vznikol a realizuje sa v spolupráci s vedením Ružinovského domova seniorov, ktoré poskytuje priestory. Vzhľadom na potrebu riešiť vážne rekonštrukčné úpravy, nemôže tento subjekt znášať ďalšie náklady a nemá ani pracovníkov, ktorí by tvorili pre obyvateľov voľnočasový celodenný program. Ústretovo zvolili spoluprácu s neziskovou organizáciou, aby spoločnými silami zabezpečili svojim klientom vyššiu kvalitu života v domove, a tiež umožnili denný prístup k internetu a spestrili ich komunitný ako i život širšej seniorskej verejnosti.

Spracovala: Zdena Skokňová

učebňa na Školskej 14

RDS Sklenárova 14 - mapa MHD


Celá správa | Počet komentárov: 2 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::