Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Utorok  12. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Európski poslanci žiadajú viac práv pre občanov

Vydané dňa 26. 11. 2009 (2968 x prečítané), Dokumenty

Európsky Parlament - logo

Krajiny EÚ by mali lepšie spolupracovať pri prijímaní žiadateľov o azyl a v boji proti diskriminácii. Prístup k justícii by sa mal zlepšiť a práva väzňov by sa mali posilniť. Tieto a ďalšie požiadavky obsahuje uznesenie o programe v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ktoré...


...v stredu 25. novembra schválili poslanci. Parlament uznesením vyjadruje svoj postoj k tzv. Štokholmskému programu, ktorý obsahuje priority EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí na nasledujúcich päť rokov. Lídri členských štátov majú o programe rozhodnúť na summite 10. až 11. decembra.

Boj proti diskriminácii a zneužívaniu detí

Poslanci požadujú prijať komplexný právny rámec, ktorý by poskytol adekvátnu ochranu a kompenzáciu obetiam zločinu, najmä obchodovania s ľuďmi a násilia proti ženám. Etnické menšiny tiež čelia riziku, že sa stanú obeťami diskriminácie a rasovo motivovaných trestných činov, uvádzajú poslanci. Vyzývajú na prijatie smernice a vytvorenie európskej stratégie zameranej na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a zneužívania detí. Žiadajú tiež legislatívu zameranú na boj proti zločinu motivovanému neznášanlivosťou.

Kompromisný text dohodnutý dvoma najsilnejšími frakciami v EP, a to medzi EPP a S&D, tiež vyzýva členské štáty, aby zabezpečili slobodu pohybu pre všetkých občanov EÚ, vrátane manželských párov a registrovaných partnerov, a aby sa vyhli "všetkým druhom diskriminácie na akomkoľvek základe, vrátane sexuálnej orientácie". Uznesenie, ktorého text pripravili poslanci Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), Carlo CASINI (EPP, IT) a Luigi BERLINGUER (S&D, IT), schválil Parlament pomerom hlasov 487:122:49.

Terorizmus a organizovaný zločin

Naliehavá potreba chrániť občanov proti terorizmu by sa mala posilniť účinnými nástrojmi, pričom by občania mali mať možnosť obrany proti neprimeraným alebo nejasným predpisom a ich nenáležitému vykonávaniu. Prioritou by mala byť tiež obhajoba práv obetí terorizmu a ich finančné odškodnenie.

Imigrácia a azyl: lepšie rozdelenie zodpovednosti

Parlament vyzýva na prehodnotenie schopností členských štátov prijímať žiadateľov o azyl, a tiež na vytvorenie systému "povinnej a neodvolateľnej" solidarity medzi členskými štátmi. Poslanci žiadajú aj lepšiu spoluprácu s tretími, najmä susednými krajinami.

Podľa poslancov je dôležité zabezpečiť prisťahovalcom prístup k justícii, bývaniu, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. Poslanci tiež odsúdili kolektívne vyhosťovanie utečencov do krajín, kde nie sú rešpektované ľudské práva. Uznesenie ďalej požaduje legislatívne návrhy s cieľom zabrániť zneužívaniu azylových procedúr.

Posilnenie práv väzňov

EÚ by mala mať minimálne normy väzenských podmienok a podmienok zadržiavania, spoločný súbor práv väzňov vrátane primeraných pravidiel pre kompenzácie pre nespravodlivo zadržiavané alebo odsúdené osoby, uvádza sa v uznesení. Mali by byť zabezpečené finančné prostriedky na vybudovanie nových väzenských zariadení v členských štátoch, ktoré trpia preplnenými väznicami.

Ochrana údajov

Poslanci zdôrazňujú potrebu stanovenia jasnejších a prísnejších limitov pre výmenu osobných údajov medzi členskými štátmi a využívanie spoločných registrov. Podľa poslancov pri zostavovaní veľkých registrov na úrovni EÚ môže znamenať zvýšené riziko únikov a korupcie.

Európske zmluvné právo

Poslanci vyzývajú Komisiu, aby zintenzívnila prácu na európskom zmluvnom práve s cieľom prijať referenčný rámec, ktorý umožní zmluvným stranám slobodne si zvoliť európske právo ako základ svojich zmluvných vzťahov.

Európsky súd pre počítačovú oblasť

Poslanci tiež v uznesení zdôrazňujú nárast počítačovej kriminality a vyzývajú na vytvorenie stratégie boja proti kybernetickému zločinu v spolupráci s poskytovateľmi internetu. Mala by sa tiež preskúmať možnosť vytvoriť Európsky súd pre počítačovú oblasť, ktorý by sa špecializoval na záležitosti spojené s počítačovou kriminalitou.

Európsky Parlament - logo

Viac informácií na stránke EP:

Lisabonská zmluva – rozšírenie právomocí

Európsky Parlament - Lisabonská zmluva - obrázok Európsky parlament je pripravený na zvýšenie právomocí, ktoré získa vďaka Lisabonskej zmluve. Poslanci schválili v stredu 25. novembra zmeny vnútorných pravidiel EP. Nové pravidlá berú do úvahy príchod 18 nových poslancov, zvýšenie legislatívnych právomocí a nový postup pre rozpočet, ktorý dáva Parlamentu rovnaké postavenie ako Rade EÚ.

Poslanci dnes schválili zmeny v rokovacom poriadku EP. Spravodajca David MARTIN (S&D, UK) k tomu uviedol: "Jednotný európsky akt viedol Parlament v období jeho detstva, Maastrichtská zmluva ho previedla pubertou, Zmluvy z Amsterdamu a z Nice nás doviedli k dospelosti a verím, že Lisabonská zmluva prinesie plné práva dospelého Parlamentu."

Pribudne18 nových poslancov

Celkovo 18 nových poslancov z 12 členských štátov zaujme svoje miesta v Parlamente po tom, ako nová zmluva vstúpi do platnosti a po tom, ako všetky členské štáty ratifikujú protokol potvrdzujúci pripojenie nových poslancov. Dovtedy nebudú mať títo poslanci právo hlasovať. Avšak podľa dnes schváleného rokovacieho poriadku EP môžu daní poslanci získať štatút pozorovateľa.

Rokovací poriadok berie do úvahy aj citeľný nárast legislatívnych právomocí Parlamentu. Vďaka Lisabonskej zmluve skoro všetky politiky EÚ budú patriť pod "riadny legislatívny postup", v ktorom Európsky parlament a Rada EÚ majú ako legislatívne orgány rovnaké postavenie. Aj pravidlá pre rozpočet sú revidované, keďže Parlament a Rada EÚ bude mať v tejto oblasti rovnaké právomoci.

Postup vymenovania predsedu Komisie bol tiež zmenený, keďže Parlament získal v tejto oblasti viac právomocí. Ďalšie zmeny v rokovacom poriadku EP zabezpečujú legislatívny dopad Charty základných práv, právo Parlamentu navrhnúť zmeny v zmluvách, ako aj zvýšený vplyv národných parlamentov.

Viac informácií: Správa o prispôsobení rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve


Celá správa | Počet komentárov: 9 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::