Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  13. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Akadémia tretieho veku v Pezinku

Vydané dňa 04. 12. 2008 (5921 x prečítané), Celoživotné vzdelávanie

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku - logo

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku sa oficiálne zrodila 5. septembra 2007 v Kultúrnom centre v Pezinku. Pre tento názov a formu sa pod patronátom Mestského úradu rozhodla skupina expertov, ako aj skúsenosti z iných miest. Cieľom bolo vytvoriť príležitosť pre celoživotné vzdelávanie ľudí...


…v seniorskom veku, aby si udržali duševnú kondíciu, kontakty s vrstovníkmi a tiež vytvárali nové spoločenské hodnoty a získali príležitosť pre ďalší osobný rozvoj.

Jediná podmienka: vek 50+

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku - diplomy Podmienkou účasti je iba vek nad 50 rokov, požiadavky na skúsenosti z odboru alebo vzdelanie sa nekladú, rozhodujúci je len záujem o zvolený odbor. Skladba účastníkov je skutočne rôznorodá - od robotníckych povolaní po vedúcich pracovníkov s vedeckými titulmi.

Miesto konania je na Základnej škole na Fándlyho ul. 11 v Pezinku. Prednášky a semináre sa konajú každú druhú stredu o 15. hodine v mesiacoch september až november (zimný semester) a február až apríl (letný semester). Dĺžka štúdia je 2 roky. V prvom roku štúdia je prvá hodina tzv. všeobecného základu spoločná. Témy (zdravotné, psychologické, sociálno-právne a iné) sa týkajú spoločenských a ľudských problémov ľudí "tretieho veku" - spravidla dôchodcov, často však ešte pracujúcich a spoločensky veľmi aktívnych ľudí.. Druhá hodina je špecializovaná podľa odborov. V druhom roku štúdia sú dve hodiny špecializovaného štúdia a praktických cvičení podľa jednotlivých odborov.

V 1. akademickom roku 2007/08 boli otvorené tri študijné odbory:

    Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku - vyučba
  1. história (Slovenska, malokarpatského regiónu, Pezinka),
  2. psychológia medziľudských vzťahov (medzigeneračné vzťahy, partnerské, krízy v rodine) a
  3. poľnohospodárstvo. (záhradkárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo)

V septembri 2007 sa prihlásila takmer stovka záujemcov. Niektorí po roku zanechali štúdium, iní zmenili študijný odbor, napr. za počítače. Tento odbor začal o rok neskôr a keďže zatiaľ z časových a priestorových dôvodov nemožno študovať dva odbory naraz, sú opätovne "prvákmi". V súčasnosti (december 2008) je v 2. ročníku štúdia evidovaných 69 frekventantov, ktorí budú v letnom semestri, t.j. vo februári a marci 2009, spracovávať písomné záverečné práce a 15. apríla 2009 ich obhajovať. Absolventi dostanú po splnení všetkých podmienok diplom a 29. 4. 2009 budú slávnostne promovaní v obradnej sieni Mestského úradu.

V 2. akademickom roku 2008/09 (súčasný 1. ročník štúdia) boli taktiež otvorené tri študijné odbory: Počítače, Environmentalistika a ekológia a Dejiny umenia.

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku - na exkurzii v elektrárni Najväčší záujem bol o odbor Počítače, kde ani nemohli byť prijatí všetci záujemci pre limitovanú kapacitu učebne. Preto sa plánuje otvorenie aj ďalších ročníkov, treba však preveriť technické, priestorové i personálne podmienky

Odbor Dejiny umenia má v náplni dejiny umenia od praveku a staroveku až po súčasnosť. Jednu prednášku tohto odboru prisľúbil aj primátor Mgr. Oliver Solga, ktorý je nielen čelným predstaviteľom mesta, ale i známym a uznávaným umelcom. Odbor Environmentalistika a ekológia bol v prvom semestri zameraný na súčasné globálne problémy ľudstva. Účastníci navštívili aj atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Exkurzia mala veľmi dobrý ohlas a pre veľký záujem sa pravdepodobne zopakuje ako spoločné podujatie obidvoch ročníkov Akadémie tretieho veku.

Súčasný počet (december 2008) študujúcich Akadémie tretieho veku v 1. ročníku je 34. Väčšinou sú študenti Pezinčania, ale sú medzi nimi i cezpoľní, dokonca i z Bratislavy. Hoci sa zišli ľudia rôzneho veku (niektorí ešte pracujú, iní už majú pravnúčatá), s rôznorodým predchádzajúcim zamestnaním i vzdelaním, tvoria veľmi priateľské kolektívy, takže sa ukazuje, že zámer nielen vzdelávať, ale i rozvíjať spoločenské kontakty seniorov, sa darí plniť.

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku - logo Zriadenie Akadémie tretieho veku v Pezinku sa stretlo aj s pozitívnym ohlasom verejnosti i médií a predpokladá sa jej pokračovanie aj v budúcich rokoch. V 1. a 2. roku fungovania ATV Pezinok boli náklady spojené s jej prevádzkou (honoráre lektorov, priestory, tlačoviny - indexy, učebné texty a personálny servis) financované z rozpočtu mesta a zo zápisného frekventantov. Od roku 2009 tomu bude rovnako s tým, že ekonomiku si bude menežovať samospráva ATV v rámci schválenej čiastky 50 tisíc Sk v rozpočte mesta a zápisného (150 Sk na školský rok). Vedenie ATV je pripravené hľadať ďalšie zdroje financovania (granty, sponzorské príspevky apod.).

Využijú sa skúsenosti z prvých dvoch ročníkov ako aj partnerských miest, najmä Mladej Boleslavi. V budúcnosti je možná aj právna subjektivita ATV. Budú zohľadnené názory a požiadavky verejnosti na nové odbory a organizáciu a tiež námety absolventov, napr. na zriadenie postgraduálnych kurzov pre tých, ktorí si naďalej chcú prehlbovať znalosti.

Informácie a propagácia tradične prebiehajú prostredníctvom miestnych komunikačných prostriedkov, najmä časopisu PEZINČAN a televízie TV Pezinok. Podnety a pripomienky možno posielať na adresu koordinátora alebo administrátorky (stefekova.barbora@msupezinok.sk), prípadne telefonicky alebo písomne či osobne na prízemí Mestského úradu v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, tel. 033/690 11 30.

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD., koordinátor ATV Pezinok, vikwit@zoznam.sk, www.msupezinok.sk.

TV Pezinok - logo časopis Pezinčan - logo

Foto: TV Pezinok, časopis Pezinčan, a autor


Celá správa | Počet komentárov: 19 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::