Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  22. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Najmodernejší liek pre parkinsonikov – svetlo do života pacientov

Vydané dňa 10. 04. 2008 (15843 x prečítané), Srdce a mozog

mozog

Svetlo na konci tunela zažiarilo pre ľudí trpiacich na parkinsonovu chorobu v podobe nového lieku podávaného vo forme náplasti. Najmodernejší liek na uvedené neurovegetatívne ochorenie obsahuje účinnú látku rotigotín, ktorý napodobňuje činnosť dopamínu (agonist dopamínu). Na lepšie objasnenie uvádzame, že dopamín je neurotransmitter ...


... (molekula prenášajúca informácie medzi neurónmi), zabezpečujúci prenos informácie v tých častiach mozgu, ktoré ovládajú pohyb a koordináciu.

Je neodmysliteľný na správne fungovanie regulácie svalových pohybov. U pacientov s Parkinsonovou chorobou bunky, produkujúce dopamín, začínajú odumierať, a tým klesá jeho množstvo v mozgu. Pacienti tak strácajú schopnosť spoľahlivo ovládať svoje pohyby.

Antiparkinsonikum sa z náplasti postupne uvoľňuje celých 24 hodín. Cez kožu sa dostáva do krvného riečišťa a stimuluje mozog pacienta, akoby to robil dopamín. Zabezpečuje tým stálu a vyrovnanú hladinu liečiva v krvi, a tak predchádza motorickým komplikáciám. Pacienti môžu ovládať svoje pohyby a prejavuje sa u nich menej príznakov a prejavov Parkinsonovej choroby, ako sú strnulosť a spomalený pohyb. Dobrý efekt na motorické symptómy Parkinsonovej choroby v začiatočných aj pokročilejších štádiách bol pozorovaný v dvojito slepých kontrolovaných štúdiách.

Výhodou náplasti je, že má veľmi nízku tendenciu k liekovým interakciám a žiadnu k potravinovým. Je vhodná pre hospitalizovaných pacientov a obzvlášť pre tých, ktorí trpia poruchou prehĺtania. K jeho výhodám patrí aj to, že odbremení pacienta od pravidelného užívania viacerých liekov. Stačí, ak si každý deň približne v rovnakom čase vymení náplasť. Samozrejme, umiestni ju vždy na iné miesto – plece, rameno, brucho, bedrá, stehno, bok, aby si chránil pokožku. Náplasť neobmedzuje pacienta. Je odolná proti vode, možno s ňou teda plávať a vykonávať aj ostatné športové aktivity.

Náplasti sa dodávajú v štyroch veľkostiach

Náplasti obsahujú 2, 4, 6, alebo 8 mg účinnej zložky rotigotínu.„S novým liekom vo forme náplastí máme na Slovensku skúsenosti pol roka a sú zatiaľ veľmi dobré. V súčasnosti ho v SR používa okolo 50 pacientov,“ uviedol MUDr. Peter Valkovič, PhD., z II. Neurologickej kliniky FN, Bratislava. Podčiarkol, že neprichádza k masívnemu prechodu na uvedený nový liek. O tom, aký liek alebo lieky bude ten-ktorý pacient užívať, rozhodujú odborníci na základe medicínskych kritérií, ale i podľa názoru pacienta a jeho schopnosti prijať novú liečbu. Výhodou je, že z perorálnej liečby bežnými liekmi s konštantnou dávkou u pacientov v počiatočnom štádiu Parkinsonovej choroby možno prakticky cez noc prejsť na liečbu pomocou antiparkinsonika vo forme náplasti.

Vo všeobecnosti sa náplasť veľmi dobre znáša. Jeho výhodou je aj to, že nevstupuje do tráviaceho traktu. Plazmatická hladina sa dosiahne nezávisle od zvoleného miesta aplikácie a po odstránení náplasti dôjde k okamžitému zastaveniu uvoľňovania účinnej látky. Samozrejme, aj pri tomto druhu liečiva treba počítať s možným výskytom nežiadúcich účinkov.

Pozorovania preukázali ojedinele závrate, halucinácie, nízky tlak. Ich výskyt bol nižší alebo podobný ako u iných moderných liekov z kategórie tzv. dopamínových agonistov. Iné nežiaduce účinky (nevoľnosť, zvracanie, ospalosť a bolesť hlavy) sa prejavovali približne rovnako ako u ďalších liekov na Parkinsonovu chorobu. Preto, ak sa v súčinnosti s vaším odborným lekárom rozhodnete pre liečbu náplasťami, pred prvým použitím si pozorne prečítajte príbalový leták. Okrem možných nežiadúcich účinkoch sú v ňom uvedené aj ďalšie obmedzenia a iné užitočné informácie.

mozog Na Slovensku trpí touto chorobou asi 15.000 ľudí. Parkinsonova choroba je spravodlivá – postihuje rovnako ženy aj mužov, a to najmä vo vyššom veku. Začína sa medzi 40. a 65. rokom života; len výnimočne sa objaví pred 20. rokom. K primárnym príznakom patrí tras - mimovoľný rytmický pohyb častí tela. Je to najcharakteristickejší prejav choroby a u troch štvrtín pacientov býva zároveň aj prvým. Ďalšími príznakmi sú svalová stuhnutosť, pomalý pohyb, nestabilita.

Samozrejme, nie všetci pacienti s týmito príznakmi majú Parkinsonovu chorobu. Odhaduje sa, že parkinsonské syndrómy iného pôvodu ako Parkinsonova choroba reprezentujú asi 20 percent všetkých prípadov. Dôležité je ich včasné rozpoznanie, pretože bežne používané lieky na Parkinsonovu chorobu pri nich spravidla nezaberajú. Žiaľ, odhaduje sa, že až 1/3 pacientov s Parkinsonovou chorobou nemá stanovenú správnu diagnózu.

"Degeneratívne zmeny nemožno zastaviť, keďže nedokážeme významnejšie ovplyvniť príčiny vzniku, teda úbytok neurónov, ktorý vedie k degeneratívnym zmenám. Je však možné spomaliť rýchlosť, ktorou choroba postupuje," informoval predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti doc. MUDr. Ján Benetin z II. Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave.

Vhodná liečba a správna životospráva môže predĺžiť život až o 30 rokov

starčekovia "Na Slovensku sú pre parkinsonikov dostupné všetky moderné lieky a doplatky za ne nie sú vysoké. V rokoch 2001 až 2007 výrazne stúpla spotreba liekov proti tomuto ochoreniu, čo prinieslo lepšiu kvalitu života pacientov. Existuje päť hlavných skupín antiparkinsoník podľa mechanizmu ich účinku," povedal docent Benetin. Iba presné cielené vyšetrenie môže dať odpoveď, ktorý liek je pre daného pacienta najvhodnejší. Liečba Parkinsonovej choroby je v posledných rokoch v popredí záujmu klinickej neurológie a spoznávaním príčin ochorenia sa objavujú nové terapeutické možnosti.

V posledných rokoch sa pokročilo v zistení príčin ochorenia. Informácie sú sprístupňované pacientom a ich rodinným príslušníkom okrem lekárskeho a zdravotníckeho personálu najmä prostredníctvom pacientskeho občianskeho združenia Spoločnosti Parkinsonikov Slovenskej republiky – www.parkinsonik.sk, či českého portálu www.parkinson-cz.net a pod.

Bližšie sa s ochorením môžete oboznámiť aj v knihách:

101 doporučení, rád a názorov na každý deň (Ľuboš Šalátek, 2006),

Ako žiť s Parkinsonovou chorobou (Benetin, J.; Cibulčík, F.; Turčáni, P.; Valkovič, P.; Bratislava 2007).

Zaiste vás vhodne usmerní písomne prostredníctvom e-mailu pán Šalátek, predseda Spoločnosti Parkinsonikov Slovenskej republiky, spr@aurius.sk; spsr@stonline.sk (Sch. Trnavského 22/61, 841 01 Bratislava, tel.: 02 6436 1397, mobil: 0903 949 064), ktorý má dostatok osobných skúseností a poznatkov.

Nezabúdajte na varovné príznaky

Parkinsonova choroba Tras končatín alebo pocit tuhosti končatín sa môže objaviť na začiatku choroby len za určitých okolností: ak postihne pravú ruku u praváka, prezradí sa pri písaní. Typický parkinsonový tras sa prejavuje v pokoji, pri pohybe mizne. Takisto je často poznateľný pri chôdzi. Ak pacient rukami aktívne pohybuje, napríklad ak sa oblieka, tras sa zmenšuje.

V pokročilejších prípadoch sa charakter trasu môže meniť, obvykle pretrváva i pri pohybe. V iných prípadoch sa začne choroba prejavovať zníženou pohyblivosťou a svalovou stuhnutosťou bez sprevádzajúceho trasu. Chorý je ako keby prikovaný k zemi, keď sa konečne začne pohybovať, cupitá na mieste. Sprievodným znakom svalovej stuhnutosti je ohnuté držanie trupu a končatín.

Znížená pohyblivosť sa môže prejaviť aj znížením pohyblivosti svalov tváre, čím nadobúda stuhnutý výraz bez mimiky. Hypokinéza je nápadná ochudobnením gestikulácie, ťažkým vstávaním zo stoličky, ťažkosťami pri otáčaní na mieste, spomalením chôdze a reči, ťažkosťami pri prekročení prekážky. Postihnutý má spomalené myslenie a vyjadrovanie, monotónnu a tichú reč, bez intonácie.

Depresia býva jednou z najčastejších psychiatrických komplikácií pridružených k Parkinsonovej chorobe. Jej priemerný výskyt sa pohybuje až okolo 40% a je vyšší ako u iných ochorení.

(vt)

Užitočné príručky na stiahnutie (angl.):
http://www.parkinson.org/NETCOMMUNITY/Page.aspx?pid=244&srcid=280
Aktuality:
http://www.sciencedaily.com/news/mind_brain/parkinson's/


Celá správa | Počet komentárov: 57 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::