Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  15. novembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Novinky Zákonníka práce platné od septembra

Vydané dňa 19. 09. 2007 (13568 x prečítané), Práca

paragraf

Novela Zákonníka práce nadobudla účinnosť dňa 1. septembra 2007. Významne zasiahla najmä do oblasti pracovného pomeru a pracovnoprávnych vzťahov, založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru...


NOVÝ ZÁKONNÍK PRÁCE V SKRATKE:
 • Prináša možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti.
 • Zavádza súbeh výpovednej lehoty a odstupného.
 • Upravuje definíciu závislej práce.
 • Ruší možnosť opakovaného uzatváranie pracovných zmlúv na dobu určitú.
 • Zvyšuje rozsah práce, ktorú je možné vykonávať na základe dohody o vykonaní práce.
 • Zabezpečuje väčšiu voľnosť pri pružnom pracovnom čase.
 • Zavádza novú formu pracovnoprávneho vzťahu - teleprácu.
 • Obmedzuje prípustné množstvo nadčasovej práce pri väčšine zamestnaní.
 • Zvýšil ochranu zamestnancov pri agentúrnom zamestnávaní.
 • Sankcionuje zamestnanca, ktorý prestane pracovať u zamestnávateľa počas výpovednej doby.
 • Zvyšuje odstupné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu pracovného úrazu, choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.
 • Obmedzuje oprávnenia zamestnávateľa zhromažďovať o zamestnancovi osobné údaje.
 • Zakazuje zamestnávateľovi okamžite skončiť pracovný pomer na dobu určitú bez uvedenia dôvodu.
 • Posilňuje postavenie odborárov a odborov.
Pracovný pomer na určitú dobu

Naďalej platí možnosť dohodnutia najdlhšie na tri roky. Podľa novely však možno tento pracovný pomer predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 3 rokov najviac raz. V prípade opätovne uzatváranej dohody pomeru na určitú dobu nebude viac možné dohodnúť skúšobnú dobu. Od septembra 2007 zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer zamestnanca na určitú dobu bez uvedenia dôvodu.

Po novom platí, že pracovný pomer na menej ako 20 hodín týždenne možno skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu iba vtedy, ak pôjde o pracovný pomer na menej ako 15 hodín týždenne. Výpovedná doba sa podľa novely predlžuje z 15 na 30 dní. Ak má zamestnanec pracujúci na kratší pracovný čas v rozsahu menej ako 15 hodín týždenne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, na rozdiel od predchádzajúcej úpravy platí, že jeho pracovný pomer bude možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac jeden krát a predĺžiť alebo opätovne dohodnúť takýto pracovný pomer do troch rokov alebo nad tri roky bude možné len z určitých dôvodov, ktoré sú v zákone presne určené. Ak by takýto zamestnanec pokračoval po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, bude platiť, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ibaže by zamestnávateľ so zamestnancom dohodol inak.

Odstupné a peňažná náhrada

V prípade skončenia pracovného pomeru s týmto zamestnancom výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku, resp. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

V prípade skončenia pracovného pomeru nastali takisto významné zmeny. Ak ide o skončenie pracovného pomeru výpoveďou, pričom zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku zamestnanca za jeden mesiac. Na to, aby zamestnávateľovi vzniklo právo na peňažnú náhradu musia byť splnené zákonné podmienky: zamestnávateľ a zamestnanec sa na peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve a dohoda o peňažnej náhrade bola uzatvorená písomne.

Nová je tiež možnosť, že zamestnanec je oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ do 15 dní po splatnosti nevyplatí aj cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť alebo náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, alebo ich časť. Pôvodne platilo, že zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jeden mesiac odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel. Po novom ide o lehotu dva mesiace.

Podmienky pre odstupné

Zmenili sa tiež podmienky vyplácania odstupného. Zamestnávateľ je povinný vyplatiť odstupné v prípade, ak

 • so zamestnancom skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • so zamestnancom skončí pracovný pomer z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
 • so zamestnancom skončí pracovný pomer dohodou z tých istých dôvodov.

Výška odstupného je najmenej dvojnásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca, resp. trojnásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trval najmenej päť rokov.

Odstupné v sume najmenej desaťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude zamestnávateľ od 1. septembra 2007 povinný zaplatiť zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou, pretože zamestnanec (1) nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, (2) nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania, (3) nesmie vykonávať prácu pre ohrozenie chorobou z povolania alebo (4) dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozícii určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

ULC - Novela zákonníka práce PRO BONO 2007/06

INFOZDROJ: Novela zákonníka práce PRO BONO 2007/06

Viac o novele Zákonníka práce sa dozviete v špeciálnom vydaní ULC Čarnogurský Pro Bono, ktoré pre vás pripravuje na september na http://www.ulclegal.com/sk/probono/novela-zakonnika-prace.

Viac podrobností na: www.employment.gov.sk, www.porada.sk, http://vaza.sk/.

http://vaza.sk/
Celá správa | Počet komentárov: 3 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::