Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Štvrtok  5. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Vláda pozýva na verejné prerokovanie programu Informatizácia spoločnosti

Vydané dňa 16. 01. 2007 (1993 x prečítané), Dokumenty

ipv_logo

Úrad vlády Slovenskej republiky pozýva verejnosť na štvrtok 18. januára 2007 o 10:00 v priestoroch Úradu vlády SR, Námestie slobody 1 v Bratislave, kde sa uskutoční verejné prerokovanie strategického dokumentu Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej OP IS). OP IS je strednodobým strategickým dokumentom na ...


... obdobie rokov 2007-2013 zameraným na podporovanie udržateľnej konvergencie Slovenskej republiky k vyspelým krajinám EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti. Operačný program bol vypracovaný na základe uznesenia vlády č. 457/2006 k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007-2013. Štruktúra operačného programu a obsahová náplň vychádza z Nariadenia Rady č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde.

Operačný program sa skladá z nasledovných základných častí:

 • Analýza
 • Stratégia
 • Prioritné osi
 • Finančný plán
 • Implementácia

V analýze je popísaný súčasný stav v oblasti informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike. Súčasťou analýzy je špecifikácia disparít a faktorov rozvoja danej oblasti. V ďalšej časti operačného programu je návrh stratégie, ktorý vychádza zo súčasného stavu informatizácie v Slovenskej republiky, schválených strategických dokumentov EÚ a Slovenskej republiky.

Stratégia Operačného programu Informatizácia spoločnosti je postavená na štyroch prioritných osiach.
 1. Zabezpečenie modernej verejnej správy, skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Obsahuje aktivity:
  • podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu
  • elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a softwarom, sieťami a IKT technológiami)
  • nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.)
  • dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia týchto poznatkov
  • zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov
  • zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry
  • obnova pracovísk špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a špecializovanej štátnej správy na úseku archívov
  • vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných osnov a vzdelávania
  • podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou
  • výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií – inovácia a prezentácia obsahu
  • vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry
  • podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia.
  • podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu
 2. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát . Obsahuje hlavne aktivity: vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových a fondových inštitúcií
 3. Vysoká penetrácia širokopásmového internetu a stimulovanie dopytu. Obsahuje aktivity:
  • zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu
  • rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov
  • rozvoj prístupových širokopásmových sietí – metalických a bezdrôtových
  • rozvoj metropolitných optických sietí
  • rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx
  • podpora vytvárania užitočného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po internete a elektronických službách
  • vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb (realizované v rámci krížového financovania)
  • marketingové, integračné a organizačné aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti elektronických služieb a inklúzie IKT
 4. Technická pomoc - cieľom je zabezpečenie vysokej efektívnosti a účinnosti intervencií

Globálnym cieľom Operačného programu Informatizácia spoločnosti je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Tento globálny cieľ je v súlade so strategickým cieľom Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 a dopĺňa cieľ strategickej priority: Inovácie, informatizácia a vedomostná ekonomika, ktorý je zameraný na rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti priemyslu a služieb. Opatrenia, ktoré budú implementované za účelom naplnenia cieľov operačného programu budú financované zo štrukturálnych fondov, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancované z národných zdrojov. V záverečnej časti operačného programu je popísaný spôsob implementácie operačného programu vrátane riadenia, monitorovanie, hodnotenia a finančného riadenia.

Celý dokument nájdete na webstránke: www-8.vlada.gov.sk/data/files/2489.pdf

http://www.itas.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1132

informatizacia - logo itas_logo
Celá správa | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::