Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Piatok  13. decembra   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
SeniorklubSK na Facebooku

Ako zníži? nezamestnanos??- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada senior? ?eské republiky
Web stránka po?ských seniorov
S d?chodci - informa?ní portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Rozhovor s prezidentkou ASUTV PhDr. Nadeždou Hrapkovou PhD.

Vydané dňa 28. 02. 2006 (7435 x prečítané), Celoživotné vzdelávanie


prezidentka ASUTV PhDr. Nadežda Hrapková PhD. Rozhovor s prezidentkou ASUTV PhDr. Nadeždou Hrapkovou PhD.

Ponúkame programy pre aktívne starnutie

Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV) na Slovensku je dobrovoľné a nezávislé záujmové združenie univerzít tretieho veku (UTV), ktoré bolo založené z iniciatívy univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike na ustanovujúcej konferencii konanej dňa 1. decembra 1994 na Technickej univerzite v Košiciach. Na konferencii bol zvolený prvý prezident ASUTV prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ako aktívny učiteľ na tamojšej UTV a ďalších univerzitách sa zaslúžil o šírenie myšlienok a cieľov univerzít tretieho veku na celom Slovensku. Svoju funkciu aktívne a erudovane vykonával do 16 januára 2003. Nasledujúcim prezidentom ASUTV sa stala PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z UTV CĎV UK v Bratislave, ktorú sme požiadali o rozhovor.

Pani prezidentka, aký má vlastne zmysel ďalšie vzdelávanie seniorov? Nestačí vari starším ľuďom pozerať televíziu, alebo sa čo-to dozvedieť z novín a knižiek?

Sú takí, ktorí sa s touto pasívnou formou prijímania nových informácií a podnetov uspokoja. Nám však ide o to, aby sme dôchodcom ponúkli programy pre aktívne starnutie. Teda nejde len o vypĺňanie voľného času, ktorého majú seniori po odchode do dôchodku omnoho viac ako predtým. Starší ľudia by sa nemali uzatvárať do seba, upadať do skepsy či depresií. Vzdelanejší človek dokáže mnohokrát jednoduchšie a ľahšie prekonávať zložité životné situácie. Naše univerzity tretieho veku svojim študentom-seniorom umožňujú byť v kontakte s novými informáciami, no tiež nachádzať nové priateľstvá, vytvárať nové vzťahy.

Je o takéto štúdium veľký záujem? Z akých dôvodov sa starší ľudia na univerzity tretieho veku hlásia?

Možno povedať, že počet študujúcich seniorov z roka na rok narastá. Dnes ich študuje na UTV, ktoré združuje naša asociácia, už okolo 5 000. Zatiaľ tento počet zvládame, no v ďalších rokoch bude pri pokračujúcom záujme o štúdium problém s podfinancovaním tejto záslužnej činnosti. Ak chceme poskytnúť seniorom kvalitu, ktorú si zaslúžia, musíme mať na to aj potrebné materiálne podmienky. Ja mám napríklad na Univerzite Komenského vyhradené len dve administratívne miestnosti a jednu učebňu, ostatné si požičiavame od fakúlt UK. A to u nás študuje 1521 seniorov a sme najstaršou a najväčšou univerzitou tretieho veku na Slovensku. Dnes už máme na UK opäť v databáze čakateľov na štúdium skoro 500 nových záujemcov. Pravda, seniori sa dokážu uskromniť, sú vďační, že sa im venujeme. A prečo sem chodia? Chcú najmä držať krok s novými informáciami, rozšíriť si obzor a vedieť sa orientovať pri debatách s mladšími ľuďmi, ale i so vzdelanými staršími vrstovníkmi.

Akým spôsobom vlastne koordinujú činnosť jednotliví členovia asociácie UTV a kto vás financuje?

Predstavitelia jednotlivých slovenských UTV sa pravidelne stretávajú na odborných seminároch, odovzdávajú si informácie a konzultujú problémy spojené s organizáciou, financovaním a pedagogicko - metodickou prípravou vzdelávania v UTV. Dnes je už na Slovensku popri UTV pri UK v Bratislave aj UTV pri STU a ďalšie univerzity tretieho veku sú v Nitre, v Martine, v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Košiciach, v Trenčíne, v Trnave, v Žiline a Liptovskom Mikuláši. Asociácia získava finančné prostriedky na plnenie svojich úloh hlavne z členských príspevkov jednotlivých univerzít, uvítame i dobrovoľné účelové prostriedky, prípadne sponzorské dary.

Na záver by sme sa radi dozvedeli, akým spôsobom sa starší občania môžu na ktorúkoľvek UTV prihlásiť, aké je vekové ohraničenie a s akými výdavkami pri tom musia rátať...

Na obidve UTV v Bratislave je možné sa prihlásiť telefonicky alebo e-mailom priamo na UTV, nakoľko sú pre túto prácu vyčlenené tieto pracoviská pri rektorátoch príslušných univerzít. N ostatných univerzitách sa zvyčajne prihlasuje cez pedagogické oddelenia alebo oddelenia študijných vecí, ktoré je možné nájsť cez príslušné domovské stránky univerzít. Poplatky za štúdium a veková hranica pre štúdium na UTV nie sú na Slovensku jednotné. Dolná veková hranica sa pohybuje od 40 rokov v Nitre, 45 rokov v Martine a na STU v Bratislave až po 50 rokov na UK v Bratislave. Horná veková hranica nie je určená. Poplatky za štúdium sú v akademickom roku 2005/06 na UK v Bratislave 1 000 Sk pre dôchodcov a 1 400 Sk pre pracujúcich. Na ďalších UTV sú opäť poplatky rôzne. Prijímacie skúšky sa pre štúdium na UTV nekonajú. Všetky ponúkané možnosti štúdia pre seniorov sú záujmovou formou, teda nie sú možnosťou pre získanie kvalifikácie.

Ďakujeme za rozhovor.

 

Členovia Asociácie univerzít tretieho veku:

UTV pri UK v Bratislave ( www.uniba.sk/utv )

UTV pri STU v Bratislave ( www.stuba.sk/svk1/icv/utv.html )

UTV pri UMB v Banskej Bystrici  ( www.rekt.umb.sk )  , vstup cez „Možnosti štúdia“

UTV pri ŽU v Žiline ( www.utc.sk/lsdv/u3v.html )

UTV pri TU v Košiciach ( www.tuke.sk ) , vstup cez „Pedagogika“

Ostatné univerzity a ich domovské stránky:

UKF v Nitre ( www.ukf.sk )

TU v Trnave ( www.truni.sk )

TnUAD v Trenčíne ( www.tnuni.sk )

SPU v Nitre  ( www.spu.sk )

TU vo Zvolene  ( www.tuzvo.sk )

 

Kontakty na predstaviteľov ASUTV:

Prezident: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD
Univerzita tretieho veku pri UK
Rektorát UK,
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
02/ 592 44 545, 02/ 592 44 529
nadezda.hrapkova@rec.uniba.sk

Tajomník: RNDr: Eleonóra Adlerová, PhD
Univerzita tretieho veku pri STU
Centrum ďalšieho vzdelávania ICV STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
02/ 572 94 526, 02/ 572 94 456
adlerova@rstu.vm.stuba.sk

Členovia prezídia:

Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 06 Nitra

doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
doc. Ing. Michal Pokorný, CSc. prorektor pre vzdelávanie, Rektorát ŽU, Moyzesova 20
010 26 Žilina      

Predseda revíznej komisie:

Ing. Mária Adamovská
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda Andreja Hlinku 2
949 06 Nitra

Celá správa | Počet komentárov: 5 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::