Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Prvý sviatok vianočný - deň Božieho narodenia

Autor: Pato <patyo(at)szm.sk>, Téma: Kultúra a umenie, Zdroj: TASR, Vydané dňa: 25. 12. 2017

Prvý sviatok vianočný - deň Božieho narodenia - vždy patril k najväčším sviatkom v roku. Veriaci si pripomínajú príchod Spasiteľa na svet, zúčastňujú sa na slávnostných svätých omšiach, navštevujú betlehemy v kostoloch a pobožnosti pri jasličkách určené najmä deťom, aby im priblížili narodenie Ježiška.

V tento deň boli akékoľvek práce zakázané. Gazdiná mala obradné jedlá pripravené vopred, gazda už na Štedrý deň musel myslieť na statok i drevo na kúrenie potrebné na Božie narodenie. Sviatok sprevádzali koledy, vinše, želania......šťastia, zdravia a Božieho požehnania. Tento deň nebol vhodný na návštevy, najmä nie ženské. Avšak vinšovníkov netrpezlivo očakávali. Starodávne vinše želali hojnosť úrody a prosperitu v hospodárstve. Mladšie vinše mali často humorný charakter. Vždy tak vyjadrovali túžby ľudí žiť v zdraví, pohode a dobrej rodinnej i susedskej atmosfére. V každom dome srdečne vítali aj betlehemcov s betlehemskou hrou a koledou.

Slávnosť Narodenia Pána je popri Veľkej noci a Turícach najväčším cirkevným sviatkom. Spočiatku narodenie Pána nemalo svoj osobitný sviatok a od polovice 3. storočia sa na Východe pripomínalo spolu s inými "zjaveniami Pána". Sviatok sa slávil 6. januára. Na Západe sa však v polovici 4. storočia začína objavovať osobitná spomienka Božieho narodenia (prvý záznam je z Ríma z r. 336). Sviatok sa slávil 25. decembra.

Od 6. storočia na sviatok Narodenia Pána kňaz celebruje tri sväté omše: polnočnú (utiereň), rannú (pastiersku) a slávnostnú dennú. V Ríme pápež zvykol slúžiť polnočnú v Bazilike Panny Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore) pri jasličkách, rannú v gréckom Chráme sv. Anastázie a slávnostnú dennú v Bazilike sv. Petra.

Ježiš sa narodil v Betleheme (hebrejsky Dom chleba). Je to mesto asi osem kilometrov južne od Jeruzalema, rodisko kráľa Dávida. Sem prišiel kvôli sčítaniu obyvateľstva Jozef z Nazaretu so svojou snúbenicou Máriou a tu (podľa tradície v jaskyni za mestom) sa narodil Ježiš. Slávnosť Narodenia Pána sa slávi s vigíliou a s oktávou. Vianočné obdobie však pokračuje aj po ôsmich dňoch a končí sa nedeľou po Zjavení Pána (do r. 1969 sa končilo 2. februára). Do tohto obdobia zaraďujeme štyri významné sviatky kresťanského kalendára: Sviatok Svätej rodiny, Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, slávnosť Zjavenia Pána a sviatok Krstu Pána.

Zdroj: (TASR).

Vianoce