Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Vianoce, narodenie Ježiša Krista - sviatky pokoja a lásky

Autor: Pato <patyo(at)szm.sk>, Téma: Kultúra a umenie, Zdroj: TASR, Vydané dňa: 24. 12. 2017

Dve miliardy kresťanov na celom svete oslávia Vianoce, narodenie Ježiša Krista - sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianočné sviatky sú v súčasnosti asi najobľúbenejším a najviac oslavovaným sviatkom. Majú veľký význam nielen pre pripomenutie si biblických dejín, ale aj pre udržiavanie slovenských kresťanských tradícií, modlitieb, ľudových zvykov a krásnych kolied.Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého dňa pre katolíckych veriacich sú dodnes v mestách i na dedinách omše v noci, ľudovo nazývané polnočné, alebo popoludňajšie a skoršie večerné omše na vigíliu Narodenia Pána. Spievajú a hrajú sa krásne slovenské i zahraničné vianočné piesne, medzi nimi i slávna Tichá noc, svätá noc..., ktorú v roku 1818 v dedinke Oberndorf pri rakúskom Salzburgu skomponoval organista Franz Xaver Gruber. Autorom textu piesne, ktorej text ľudia postupne preložili do viac ako sto jazykov a stala sa symbolom sviatočnej atmosféry Vianoc takmer na celom svete, bol miestny kňaz Jozef Mohr.

Narodenie Ježiša Krista - sviatky vykúpenia, pokoja a lásky - Vianoce 24. - 25. decembra oslávia na celom svete dve miliardy kresťanov. Presný dátum narodenia Pána asi pred 2000 rokmi nie je známy. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia veriaci rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávnych slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Časť pravoslávnych veriacich oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 7. januára.

Svetoznáma pieseň Tichá noc, svätá noc zaznela po prvý raz pred 200 rokmi v Rakúsku. Na Vianoce roku 1818 ju po prvýkrát zaspievali duchovný Joseph Mohr a učiteľ Franz Xaver Gruber v kostolíku v Oberndorfe. Vtedy táto melódia vyvolala oduševnenie ľudí žijúcich pri rieke Salzach, dnes sa spieva vo svete vo viac ako 200 jazykoch. Históriu tejto vianočnej piesne a jej melódiu si možno vyhľadať na internetovej stránke www.stillenacht.at. Za túto pieseň vďačíme kňazovi Josephovi Mohrovi, rodákovi zo Salzburgu. Učiteľa Franza Xavera Grubera z Arnsdorfu, ktorý v Oberndorfe zastupoval organistu, požiadal, aby k jeho básni skomponoval vhodnú melódiu s dvoma sólovými hlasmi (a pretože organ mal poruchu) so sprievodom gitary. Text vo forme básne napísal Mohr už dva roky predtým v Mariapfarre v Lungau.

Vianoce a stavanie betlehemov
K dokresleniu vianočnej atmosféry patrí aj stavanie betlehemov s jasličkami, postavami Svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov a anjelov. Ide o zobrazenie scény narodenia Ježiška. Za pôvodcu betlehemskej tradície sa pokladá svätý František z Assisi, ktorý postavil prvý betlehem v Greccio v r. 1223.

Vianoce

Zdroj: (TASR).