Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Európsky deň ochrany údajov aj pod názvom Privacy Day

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Kampane, Zdroj: TASR, senior.sk, Vydané dňa: 27. 01. 2015

Európsky deň ochrany údajov

Brusel / SR (TASR) - Deň otvorených dverí organizuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 28. januára vo svojich priestoroch. Pracovníci Úradu pozývajú záujemcov a sú pripravení odpovedať na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Úrad o tom informuje na svojej webovej stránke. Podujatie sa uskutoční v súvislosti s Európskym dňom ochrany údajov, ktorý dáva občanom EÚ príležitosť, aby sa informovali o všetkom, čo sa týka ochrany údajov a o svojich právach v tejto problematike.


Európsky deň ochrany údajov zorganizovala Rada Európy (RE) prvýkrát v roku 2007. Právo na ochranu osobných údajov predstavuje jednu z podmienok na plné uplatňovanie ďalších základných práv, akým je napríklad právo na slobodu vyjadrovania či právo na slobodu svedomia. Preto RE v roku 2007 pripravila Európsky deň ochrany údajov. Odvtedy sa Európsky deň ochrany údajov pripomína na celom svete, v niektorých európskych krajinách pod názvom Privacy Day. V digitálnom veku má zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov zásadný význam. Údaje používajú všetky podniky – od poisťovní a bánk až po sociálne médiá a internetové vyhľadávače. V globalizovanom svete sa prenos údajov do tretích krajín stal dôležitým faktorom každodenného života. V online prostredí neexistujú hranice a „cloud computing“znamená, že údaje môžu byť zasielané z Berlína na spracovanie do Bostonu a uložené môžu byť v Bangalore. 74 % Európanov si myslí, že poskytovanie osobných údajov sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou moderného života, no zároveň až 72 % používateľov internetu sa obáva, že o sebe poskytujú až príliš veľa osobných údajov. Majú pocit, že nad týmito údajmi nemajú úplnú kontrolu. Znižovanie dôvery vo vzťahu k online službám a nástrojom spomaľuje rast digitálneho hospodárstva a jednotného európskeho digitálneho trhu.
Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, známy aj pod názvom Dohovor 108, sa považuje za základný kameň vzťahujúci sa na súkromný život a ochranu osobných údajov v Európe. Podpísaný bol 28. januára 1981 v Štrasburgu. Problematika ochrany osobných údajov má byť stredobodom záujmu každého jednotlivca - na pracovisku, v styku s úradmi, v zdravotníctve, pri cestovaní i pri surfovaní na internete. EK predstavila 4. novembra 2010 v Bruseli novú stratégiu ochrany osobných údajov. Smernica EÚ v danej oblasti revidovaná v roku 2011 mala podľa toho plánu ovplyvniť činnosť spoločností Facebook, Google a ďalších internetových firiem. V princípe podľa plánu išlo o to, aby používatelia internetu v EÚ mali väčšiu kontrolu nad tým, ako sa ich súkromné údaje zhromažďujú a používajú v sociálnych sieťach vrátane možnosti jednoducho a úplne zmazať fotografie či iné informácie.
Otázky súvisiace s ochranou údajov, aj v cezhraničnom rozmere, sú neustále aktuálne v dennom živote človeka - pracovnom, na úradoch, keď si kupuje tovar alebo službu, keď cestuje, alebo keď na internete otvára jednu stránku za druhou. Je však preukázané, že obyvatelia EÚ sú málo oboznámení s otázkou ochrany údajov a nepoznajú svoje práva. Preto sa počas 28. januára v celej EÚ majú organizovať podujatia, na ktorých by organizátori podnietili verejnosť, aby sa viac zaujímala o danú problematiku. Ľudia by sa mali informovať o dobrých praktikách, súvisiacich s ochranou údajov, aby vedeli v plnej miere a účinne využívať svoje práva. Európsky deň ochrany osobných údajov by preto mal byť osobitnou príležitosťou pre každého občana EÚ, aby sa viac zaujímal o ešte stále neznámu stránku každodennosti - ochrany údajov. Cieľom Európskeho dňa ochrany osobných údajov je poskytnúť obyvateľom EÚ príležitosť, aby pochopili, aký typ údajov, ktoré sa zbierajú a spracúvajú, sa ich týka, prečo sa to robí a aké sú ich práva v otázke spracovania údajov. Zároveň by ľudia mali vedieť, aké riziká vyplývajú z nezákonného či prípadne nekalého použitia ich osobných údajov.
Ďalším z cieľov, na ktorý RE kladie dôraz, je informovať a vzdelávať verejnosť o jej právach. Súčasne je 28. január možnosťou pre profesionálov pracujúcich v tejto oblasti, aby sa stretli s ľuďmi a vysvetľovali im, na čo si dávať pozor, prípadne ako sa v určitých situáciách zachovať. Tohto dňa sa môže na báze dobrovoľnosti zúčastniť každý členský štát EÚ, národný alebo medzinárodný orgán.

Na Slovensku sa problematika ochrany osobných údajov upravuje zákonom. Dozor nad ochranou osobných údajov na Slovensku vykonáva v zmysle zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom v Bratislave. Právo na ochranu osobných údajov je zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky. Podľa nej má každý občan právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
Info: www.coe.int, www.europeanprivacyday.org, www.cpdpconferences.org, www.dataprotection.gov.sk, www.slpk.sk/dokumenty/ustava.pdf