Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Jún – mesiac úcty BSJ

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Predstavujeme, Zdroj: -rpalkovičová-, Vydané dňa: 01. 07. 2013

Jún - mesiac úcty BSJ

Svätá Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 a zomrela 17. októbra 1690, bola rehoľníčkou rádu Navštívenia Panny Márie. Svätá Margita mala súkromné zjavenia Božského Srdca Ježišovho, čiže zjavoval sa jej Pán Ježiš a odhaľoval jej tajomstvá svojho Srdca, bola svedkom Božej Lásky, ktorá je ukrytá v Jeho Srdci. Pán Ježiš povedal svätej Margite, že táto Láska voči ľuďom ho priviedla k takej obete a na kríž a že od ľudí dostáva len nevďačnosť a pohŕdanie. Povedal, že toto ho bolí viac ako jeho utrpenie a žiada svätú Margitu, aby konala zadosťučinenie za ľudskú necitlivosť a chlad.

Žiadal od nej časté sv. prijímanie, sv. prijímanie na prvé piatky a v noci zo štvrtka na piatok, medzi 11. a 12. hodinou bdieť v modlitbe s prosbou za hriešnikov, aby zmiernila Boží hnev a aspoň trochu zmiernila jeho horkosť. Pri treťom zjavení Pán Ježiš žiada svätú Margitu o zavedenie sviatku na oslavu Jeho Srdca a presne hovorí, kedy to má byť: "Prvý piatok po oktáve Božieho Tela." Želá si, aby ľudia v tento deň prijali sv. prijímanie a aby sa slávnostným odprosením vrátila česť Jeho Srdcu zavinená urážkami. Bratstvo BSJ vzniklo vlastne na želanie samého Pána Ježiša. Pán Ježiš dal ctiteľom Božského Srdca aj svoje prisľúbenia. Je ich 12. Svätá Margita potom zakladá Bratstvá BSJ.

Jún - mesiac úcty BSJ

Aj v našej farnosti máme založené Bratstvo BSJ, v ktorom je v súčasnosti 81 živých členov, prevažne seniorov. Okrem toho 41 rodín je zapojených do modlitby deviatnika k BSJ, čo znamená, že po celý rok sa niekto v našej farnosti modlí deviatnik k BSJ.

V mesiaci jún sa vždy pred sv. omšou v kostole modlíme litánie k BSJ.

V rámci mesiaca úcty BSJ 26. 6. 2013 členovia Klubu Nová Dedina spolu s Klubom ZKS Čajkov, vykonali malú púť a navštívili kostol v Tlmačoch-Lipníku, zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Tento nový kostol bol konsekrovaný 11. 11. 2012. V našej farnosti sa konala zbierka na jeho dokončenie. Lipničania sa tomu potešili a veľmi nám ďakovali za našu štedrosť. Vďaka nášmu pánu dekanovi Jozefovi Bajanovi, ktorý s domácim pánom farárom na Lipníku – Martinom Orsághom dohodol termín, sme sa zúčastnili slávenia sv. omše. V kostole sme mali rezervované miesta a dostali sme aj obrázky BSJ. Domáci sa veľmi tešili našej návšteve. Po sv. omši sme si ešte pozreli kostol a duchovne naplnení sme prežili pekný deň.