Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

NADÁCIA ORANGE AJ TENTO ROK PODPORÍ SENIOROV SUMOU 60 000 EUR

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kampane, Zdroj: www.relationsconsulting.sk, Vydané dňa: 05. 04. 2013

Orange

Nadácia Orange otvára piaty ročník grantového programu Zelená pre seniorov, v rámci ktorého prerozdelí celkovo 60 000 eur. Hlavným poslaním grantového programu je podporiť zmysluplné aktivity a projekty zamerané na integráciu, sebarealizáciu a zlepšenie kvality života seniorov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. dlhodobo venuje pozornosť aj obyvateľom starších ako 60 rokov, ktorých počet sa každoročne zvyšuje. Podľa prieskumu, ktorý pre Nadáciu Orange realizovala agentúra 2Muse, takmer polovica seniorov má stále veľa záujmov a tiež prejavuje záujem o dianie vo svojom okolí. Nadácia Orange sa snaží reagovať na ich potreby, preto už piatykrát otvára grantový program Zelená pre seniorov.

Organizácie, ktoré sa zameriavajú na prácu so seniormi, tak majú možnosť od 2. apríla posielať svoje projekty zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov, či združených v kluboch dôchodcov, ale tých aj neorganizovaných, ktorí však potrebujú pomoc a podporu. Granty sú určené rovnako pre aktívnych seniorov, ktorí hľadajú ďalšie možnosti sebarealizácie, ako aj pre tých, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých.

„Veľmi nás teší, že každoročne zaznamenávame narastajúci počet predložených žiadostí o podporu, ktoré pomáhajú seniorom zlepšiť ich životnú úroveň a integráciu do spoločnosti. Preto aj v tomto roku podporíme aktivity prínosné pre ľudí, na ktorých sa, žiaľ, častokrát zabúda,“ hovorí správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová. Nadácia Orange doteraz podporila projekty tohto typu celkovou sumou 255 000 eur.

Uzávierka prijímania žiadostí, ktoré je možné podávať výlučne v elektronickej forme, je 2. mája 2013. Viac informácií je k dispozícií na www.nadaciaorange.sk. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur, Nadácia Orange spolu prerozdelí až 60 000 eur.

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri prioritné oblasti pôsobenia – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Nadácia Orange je súčasťou globálnej skupiny nadácií koordinovanej organizáciou Orange Foundation so sídlom v Paríži.