Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Dedičstvo otcov...

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Život seniorov, Zdroj: -rp-, Vydané dňa: 23. 01. 2013

Rím

Rím, hlavné mesto Talianska, je často nazývané aj inými menami: „la Citta Eterna“ (Večné mesto, „Caput Mundi (Hlavné mesto sveta), „Limen Apostolorum“ (Prah apoštolov), „la citta dei sette colli“ (Mesto siedmich kopcov), či jednoducho „l´Urbe“ (Mesto).
Podľa legendy Peter z Ríma utekal pred popravou, stretol Ježiša kráčajúceho oproti. Kam ideš Majstre? - pýta sa Peter. Idem do Ríma, dať sa ukrižovať namiesto teba. Peter pochopil a na mieste, kde ho ukrižovali dole hlavou, dnes stojí jeden z najkrajších chrámov sveta, chrám svätého Petra.

Skoro každý, kto Rím navštívi, uzná, že je nielen umelecky očarujúci a nadčasový. Duchovne sa dotýka nášho najhlbšieho vnútra, Boh tu hovorí ku každému. Je späté s veľkým množstvom svätých a mučeníkov, ktorých krv Rím posvätilo a sú tu pochovaní.

Podľa inej legendy mesto Rím založili dvaja bratia Romulus a Remus 21. apríla v roku 753 pred Kristom. Mesto rástlo a stalo sa hlavným mestom Rímskeho kráľovstva, neskôr Rímskej republiky a nakoniec Rímskej ríše.

Cisár Konštantín mal pred bitkou proti Maxenciovi sen. Uvidel Kristov kríž a počul vetu: „V tomto znamení zvíťazíš“. Vojaci si nachystali zástavy s krížom a pri Milvijskom moste roku 312 zvíťazili. Konštantín uveril a zvíťazil. Boh mu dal v znamení kríža víťazstvo. Roku 313 podpísal Milánsky edikt a kresťania prestali byť prenasledovaní. Rím začali budovať „v znamení kríža“. Rím zaberá plochu 1285 štvorcových kilometrov a celé územie mesta 5352 štvorcových km. Leží v regióne Lazio, na západe centrálnej časti Apeninského polostrova, na mieste, kde sa rieka Aniene vlieva do Tiberu. Má typickú stredozemskú klímu. Pokiaľ ide o obyvateľstvo, žije tu viac ako 2 700 000 obyvateľov. V celej mestskej časti žije viac ako 4 mil. ľudí.

Rím

Vatikán je štát vnútri Ríma, je to zvrchované teritórium Svätej stolice. Má rozlohu 44 ha a žije tu asi 800 obyvateľov. Vznikol v roku 1929.

Ako už bolo vyššie spomenuté, Rím je spätý s veľkým množstvom svätých. Medzi nimi aj sv. Konštantín – Cyril. 14.februára je výročie jeho smrti. Keďže v tomto roku 2013 bude 1 150 rokov od príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, Slovensko sa na to pripravuje. V rámci tejto duchovnej prípravy sa konala tretia púť do Ríma, k hrobu sv. Cyrila. Organizuje ju Fórum kresťanských inštitúcií (Fki), ktoré zahrňuje početné laické hnutia a združenia. 50 účastníkov púte, ktorí tu prosili o dar viery, novej evanjelizácie, ako aj za svoje hnutia, združenia, rodiny a spoločenstvá, viedol spolu s ďalšími kňazmi bratislavský vladyka Mons. Peter Rusnák – predseda Rady pre apoštolské a laické hnutia. Na tejto púti sme mali svoju skupinku účastníkov aj my kresťanskí seniori.
Púť bola nabitá bohatým programom. Hlavný cieľ púte bola návšteva hrobu sv. Cyrila. Tento hrob sa nachádza v bazilike sv. Klementa. Práve sv. Cyril a Metod priniesli ostatky sv. Klementa do Ríma pápežovi Hadriánovi II., ktorý ich vítal s veľkou poctou. Bazilika sv. Klementa dáva archeologický obraz vrstiev mesta. Najnižšie položené sú svätyne z 1. Storočia pred Kristom, zasvätené bohovi Mytrovi.

Horná bazilika je na úrovni dnešného pôdorysu. Pod ňou je dolná bazilika a v nej sa nachádza hrob sv. Cyrila.

Práve 14. februára sme sa v bazilike zúčastnili na slávnostnej sv. omši. Predsedal jej kardinál Franc Rodé, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Prvým koncelebrantom bol arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý je sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, druhým koncelebrantom bol vladyka Peter Rusnák. Pri oltári bolo prítomných ďalších 80 kňazov z rôznych štátov.

Po sv. omši nasledovala procesia do dolnej baziliky – k hrobu sv. Cyrila.

Pri osobnom stretnutí pútnikov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom sme na otázku, ako je jeho vzťah k sv. Cyrilovi a jeho bratovi a spolupracovníkovi Metodovi, počuli tieto slová: „Myslím si, že pre každého Slováka, ktorý pozná trochu naše dejiny, duchovné a kultúrne, ide o niečo, čo by malo byť blízke a vlastné. Ja ešte mám to šťastie, že sa volám Cyril, takže mám k týmto svätcom celkom osobný vzťah. Aj to, že pochádzam a som členom východnej Gréckokatolíckej cirkvi, tak ma opäť bližšie viaže k týmto postavám našich duchovných dejín, ale nielen našich duchovných dejín. Možno práve to je aj jednou z úloh, ktorú tu cítim, poskytnúť vedomie o diele, činnosti a odkaze sv. Cyrila a Metoda aj tým, ktorí toto dielo a ich činnosť nepoznajú, pretože nie sú tak kultúrne a historicky spojení s ich odkazom, ale som presvedčený, že ich úloha ako spolupatrónov Európy, zaväzuje k tomu nás, ktorí sme možno priamymi alebo najbližšími dedičmi ich práce, aby sme toto ich posolstvo a činnosť odovzdávali ďalej ako poklad všeobecnej Cirkvi.“

Rozália Palkovičová
vďačná pútnička