Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Veľtrh sociálnych aktivít predstaví bojovníkov proti chudobe

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Predstavujeme, Zdroj: www.chudoba.sk, Vydané dňa: 17. 10. 2012

Veľtrh sociálnych aktivít Veľtrh sociálnych aktivít predstaví v stredu 17. októbra v Bratislave a Trnave organizácie a aktivity, ktoré riešia chudobu, osamelosť, týranie či dobrovoľníctvo a pomáhajú zmierňovať chudobu viac ako 700-tisíc Slovákov.
Veľtrh sa bude konať v priestoroch Obchodného centra Galéria Tesco Lamač v Bratislave od 15:00 formou panelovej výstavy a v Obchodnom centre Galéria Tesco Trnava. "V Bratislave sa predstaví 18 organizácií, ktoré na Slovensku pracujú s deťmi na ulici...

... či s bezdomovcami, ponúkajú pomoc starým a osamelým, týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, angažujú sa pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, ako aj tie, čo sa venujú sociálnemu poradenstvu a dobrovoľníctvu," informoval Jozef Predáč z Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré je jedným z organizátorov akcie.

Veľtrh sociálnych aktivít

Cieľom veľtrhu je osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch. Podujatie chce tiež zaujať tých, ktorí sú ochotní pomôcť v tejto oblasti. „Skúsenosť so stretnutím s bezdomovcami alebo inými ľuďmi, ktorí potrebovali pomoc, má každý z nás, najmä ak žije v Bratislave alebo inom väčšom meste. A mnohí z nás, aj keď by chceli účinne pomôcť, nevedia ako,“ uviedla celoslovenská koordinátorka projektu Sociálnych dní 2012 Katarína Hulmanová.

Moderovaný program s príhovormi hostí sa začne o 17:00 h a bude obohatený tanečným vystúpením vozičkárskeho páru z tanečného klubu Danube, spevom nevidiaceho umelca Mariána Banga ako aj viacgeneračnej skupiny Experiment 3G(Mikloškovci). Nad veľtrhom prevzal záštitu primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Veľtrh sociálnych aktivít

Veľtrh sociálnych aktivít sa koná 17. októbra popoludní aj v Obchodnom centre Galéria Tesco Trnava a spoločne s podujatím v Bratislave je pokračovaním Sociálnych dní 2012. Tie sa začali v Banskej Bystrici 25. septembra pracovným stretnutím aktivistov v oblasti sociálnej pomoci, poskytovateľov sociálnych služieb, akademikov a zástupcov verejnej správy. Sociálne dni sa skončia v novembri v Prešove okrúhlym stolom zástupcov štátnej správy a samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, cirkví a aktivistov v oblasti sociálnej pomoci. Bližšie informácie o Sociálnych dňoch a jednotlivých podujatiach sú priebežne zverejňované na internetovej stránke www.chudoba.sk

Veľtrh sociálnych aktivít sa koná už siedmy raz ako súčasť Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý si pripomíname 17. októbra, ktorý vybralo Valné zhromaždenie OSN v roku 1992. Na výzvu francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988) sa 17. októbra 1987 na námestí Trocadero v Paríži zišlo 100-tisíc ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť k rešpektovaniu ľudských práv. Slávnostne osadili pamätnú tabuľu všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia s Wresinského výrokom: "Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou".