Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Dokumentárny film Pavla Kanisa: Štefánik - Príbeh hrdinu - Poroba

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Zdroj: www.stv.sk, Vydané dňa: 19. 07. 2012

Štefánik - Príbeh hrdinu - Poroba

Slovenská televízia pri príležitosti výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika ( 21. júla 1880) aktuálne zaradila do vysielania dnes večer o 20:50 na Dvojke premiéru úvodnej časti dokumentárnej série s názvom „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba“. Prináša obraz zrodu moderného slovenského národa, s ktorým je úzko spätý Štefánikovský rod a životný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Historicky verný Štefánikov obraz vyrastá z jeho hlavnej životnej línie, strastiplnej cesty, zložitosti jeho osobnosti a hodnotového sveta. Nejde len o neho samého, ale o množstvo dobových dejov a situácií, ktorých bol aktérom, účastníkom a svedkom, významných pre jeho žitie.Dokumentárny film o M.R.Štefánikovi

Štefánik - Príbeh hrdinu - Poroba Dokumentárny film Pavla Kanisa prináša filmovú biografiu, založenú na rozsiahlom archívnom výskume. Divákovi poskytuje možnosť nanovo sa orientovať v dejinnej problematike, ktorá mala významný dosah na našu národnoštátnu súčasnosť. 1.časť - začiatky pôsobenia vo Francúzsku

Dokumentárny film Pavla Kanisa mapuje dlhé obdobie pred narodením M.R. Štefánika (1880). Jeho pozorovania začínajú v štyridsiatych rokoch 19. storočia. Metódou predkladania historických faktov a hlavne bohatou obrazovou faktúrou nás prevedie zložitosťami politického života monarchie. Stručne charakterizuje prvé emancipačné snahy Slovákov v tomto celku, boj za zrušenie poddanstva, snahy o uzákonenie slovenského jazyka. Na kľukatej ceste dejinami nás sprevádzajú cisári, šéfovia vlád, vojenskí hodnostári ale aj slovenská katolícke a evanjelické elity so svojím národno – buditeľským programom. Jednoducho povedané, film chce presne ilustrovať dobu, do ktorej sa na evanjelickej fare v Košariskách narodilo dieťa, ktoré svojim osobnostným rozmerom prekonáva hranice regiónu a stáva sa významnou postavou európskych dejín.

Jeho otec je presvedčený národniar, čo sa odráža aj na výchove detí. Film nezabúda na Milanove štúdiá na evanjelickom lýceu v Bratislave , v Šoproni a maturitu v roku 1898 na gymnáziu v Szarvasi. Sledujeme jeho cestu do Prahy, kde najprv študuje stavebné inžinierstvo na technike a v rokoch 1900 – 1904 astronómiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V roku 1904 obhajuje dizertačnú prácu v oblasti astronómie, je promovaný na doktora filozofie. Niekoľkými sekvenciami film zachytáva pobyt v Prahe, činnosť spolku Detvan a kontakty s kultúrnou a vedeckou spoločnosťou.

Najväčšiu časť venuje film jeho pôsobeniu vo Francúzsku, kde nebolo jednoduché, aj z hľadiska materiálneho zabezpečenia, nájsť uplatnenie. Má šťastie. V Paríži pracuje pod vedením profesora Julesa Janssena. Publikuje vedecké práce, zúčastňuje sa na výpravách na Mont Blanc, aby pozoroval Slnko a Mars. V Paríži pracuje Štefánik v slávnom observatóriu Meudone. Jeho dráha pokračuje pozorovaním Halleyovej kométy na Tahiti. Od roku 1912 pracuje vo francúzskej hvezdárni a získava francúzske občianstvo.

Epizódy filmu paralelne sledujú aj politický vývin v slovenských častiach Uhorska, rovnako sa dozvedáme o Štefánikových návštevách spriatelených českých rodín. Koniec rozprávania tejto časti projektu je zasadený do okamihov začiatku I. svetovej vojny a konca monarchie.