Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Starnúť neznamená prestať žiť - tvrdí aj kampaň Charity

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Kampane, Zdroj: SKCH, Vydané dňa: 17. 07. 2012

kampaň „Starnúť neznamená prestať žiť“

Slovenská katolícka charita (SKCH) oficiálne spustila kampaň edukatívno-osvetového charakteru s názvom "Starnúť neznamená prestať žiť", ktorá je zameraná na život slovenských seniorov a senioriek, no nejde len o aktívne starnutie. Charita totiž podáva ľuďom pomocnú ruku aj vtedy, keď ich okrem staroby zasiahne choroba a rodina si nevie dať rady.
Súčasťou kampane je i aktuálne číslo časopisu Charita 2/2012, venovaného téme (aktívneho) starnutia a zariadeniam charity, ktoré podávajú pomocnú ruku seniorom a seniorkám v SR.

Zapojte sa do súťaží v rámci EU roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami:kampaň „Starnúť neznamená prestať žiť“

V stredu, 18. júla Slovenská katolícka charita (SKCH) odštartovala kampaň: „Starnúť neznamená prestať žiť“ nielen o (aktívnom) starnutí - pri príležitosti zapojenia sa SKCH do aktivít v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (ERAS). Výtvarný vizuál a obsahová náplň kampane bola v priestoroch SKCH v Bratislave novinárskej obci odprezentovaná za účasti generálneho sekretára SKCH: Radovana Gumuláka, riaditeľa Bratislavskej arcidiéznej charity: Alojza Mareka, ako aj ambasádora pre tento európsky rok: Jozefa Mikloška.

Výtvarný vizuál kampane pozostáva (podľa návrhu výtvarníka Fera Guldana) z 12 najdôležitejších fáz života človeka – pretavených do rodinného fotoalbumu – od zrodenia nového ľudského života, cez najpamätnejšie situácie v detstve a dospievaní, až po postavenie sa na vlastné nohy a založenie si vlastnej rodiny. Generálny sekretár SKCH R. Gumulák vysvetľuje, ako vznikol názov a celá myšlienka seniorskej kampane: „Starnúť v kruhu rodiny je pre človeka to najlepšie. Keď sa však dostaví choroba alebo núdza a z rodiny sa nikto nedokáže o staršieho (a už aj chorého) blízkeho postarať – charita ponúka pomocnú ruku, práve vďaka sieti svojich terénnych, ambulantných a pobytových zariadení. Ľudia by mali svoju jeseň života prežiť dôstojne, mali by s našou pomocou aktívne žiť do poslednej minúty.“

Seniori/ky sú najväčšou skupinou - prijímateľov charitných služieb, ktoré v SR prevádzkujú jednotlivé diecézne charity. Dané služby sa delia na: terénne služby (pracovníci dochádzajú k blízkemu domov), ambulantné služby (za službami klient dochádza, no noci trávi u seba doma) a pobytové služby (pacient je natrvalo umiestnený do daného zariadenia). SKCH ročne pomôže a poskytne služby zhruba 700 seniorom v rámci pobytových zariadení a 500 seniorom v rámci opatrovateľskej služby. Čo sa týka zdravotníckych služieb – v 39 charitných zariadeniach je 300 klientov ústavnej hospicovej starostlivosti a cca 3 700 klientov v rámci mobilného hospicu či ADOS - v ich domácom prostredí.

kampaň „Starnúť neznamená prestať žiť“

Rozsah poskytovaných služieb definuje zákon (Zákon 448/2008 o sociálnych službách), SKCH však reaguje aj na špeciálne potreby, ktoré poskytuje nad rámec zákona, nad rámec paragrafov, čísel a tabuliek. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák upozorňuje: „Pre charitu seniori a seniorky nie sú len čísla! Na internetovej stránke www.charita.sk/seniori ponúkame opis jednotlivých zariadení SKCH, v ktorých charita poskytuje účinnú pomoc, ako aj duchovné povzbudenie slovenským seniorom a seniorkám.“
Pri príležitosti spustenia kampane „Starnúť neznamená prestať žiť“ SKCH spúšťa aj novú internetovú podstránku: www.charita.sk/seniori a vydáva aktuálne číslo časopisu Charita 2/2012, venované téme (aktívneho) starnutia a zariadeniam charity, ktoré podávajú pomocnú ruku seniorom a seniorkám v SR.
Charita zároveň nadviazala spoluprácu s Úradom vlády SR a organizuje poviedkovú súťaž pre verejnosť.

Božena Baluchová, Ivana Pástorová; Foto: Michal Fulier