Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Ceny humanistom roka 2012 – V. ročník osláv Dňa Humanistov

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Predstavujeme, Zdroj: Spoločnosť Prometheus, Miloslava Necpalová, Vydané dňa: 02. 07. 2012

Ceny humanistov 2012 Pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Milana Ftáčnika zorganizovala Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov v sobotu 16. júna 2012 vo Faustovej sieni Apponyiho paláca Múzea mesta Bratislavy slávnostné odovzdávanie výročných cien humanistov. Zástupcov humanistov z rôznych koncov Slovenska privítal podpredseda SP Marián Baťala, člen Predsedníctva ÚR SP Igor Šabek predstavil ocenených. Od vedenia Spoločnosti Prometheus si laureáti prevzali pamätné plakety a kytice kvetov. Pekným darčekom pre všetkých prítomných bolo určite i vystúpenie banskobystrického husľovo-gitarového dua Andrej Baran a Jozef Vohár, ktorí zahrali krásne melódie N. Paganiniho, J. Iberta a A. Piazzolu.

Ocenení humanisti

Cenu Humanistka roka za svoju činnosť nielen v predchádzajúcom roku, ale aj za ďalšie aktivity dostala PhDr. Zuzana Kusá, PhD. (nar. 1957), ktorá od roku 1982 pracuje v Sociologickom ústave SAV. Postupne sa posunula k výskumu problémov chudoby, sociálnej politiky a sociálnej súdržnosti.

Humanistka roka Zuzana Kusá

K tejto výskumnej orientácii prispela aj jej práca v skupine nezávislých expertov pre sociálnu inklúziu Európskej komisie, ktorej členkou je od roku 2004. V tom istom roku sa začala angažovať za vznik Slovenskej siete proti chudobe a od roku 2009 je predsedníčkou tejto organizácie a členkou výkonného výboru Európskej siete proti chudobe. V rámci Slovenskej siete proti chudobe organizuje verejné diskusie a pripomienkovanie sociálnej legislatívy (napr. v roku 2011 ôsmich strategických dokumentov a legislatívnych návrhov ) a verejné vypočutia o chudobe v NR SR (v roku 2010 a 2012). Zasadzuje sa za ľudsko-právne princípy tvorby a výkonu (sociálnej) politiky a zvýšenie účasti verejnosti a osobitne znevýhodnených skupín na príprave a posudzovaní legislatívy, ktorá ovplyvňuje ich život. Dôraz na ľudsko-právne hľadiská a na participačný prístup kladie aj vo svojich verejných vystúpeniach, vyjadreniach pre médiá a v publicistike.

Ocenenie Veľvyslanec humanizmu

Ocenenie Veľvyslanec humanizmu bolo udelené prof. JUDr. PhDr. Ladislavovi Hubenákovi, DrSc. (nar. 1928). Prof. Hubenák patrí nielen medzi zakladajúcich členov Spoločnosti Prometheus a dlhé roky pracoval vo vedení tohto občianskeho združenia. Je známou osobnosťou humanistického hnutia i vedeckého a verejného života na Slovensku.
Rodák od Levíc získal v r. 1952 titul JUDr., v r. 1960 PhDr. Otázkam práva, filozofie, ako aj otázkam rasistických zákonov za Slovenského štátu sa venoval vlastne celý život. Z funkcie riaditeľa Ústredného štátneho archívu prešiel na Univerzitu Komenského. Väčšinu svojho života bol vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorý sa venoval dejinám práva a štátu. Napísal vyše 200 vedeckých článkov a štúdií, 30 kníh. Poznajú ho študenti práva nielen z Bratislavy, ale aj z iných miest Slovenska či Českej republiky.

Po slávnostnej časti pokračovala humanistická sobota krátkou prednáškou vysokoškolského učiteľa Eduarda Chmelára na tému Poznanie oslobodzuje, v ktorej zdôraznil potrebu väčšej aktivizácie svetských humanistov.
V diskusii k nej okrem iného odznelo, že v médiách sa často nesprávne hovorí o zmluve s Vatikánom či „rušení cirkevných sviatkov“, hoci sú to nesprávne výrazy. Lebo faktom je, že SR v r. 2000 podpísala zmluvu so Svätou stolicou a obsahuje takmer samé povinnosti pre SR. Takisto nemožno hovoriť o rušení nejakých cirkevných sviatkov. Reč je o tom, či niektorý z nich bude alebo nebude stále aj voľným dňom. A o tom nemá rozhodovať Svätá stolica, ale SR. Ak sa vážne berie text čl. 1 Ústavy SR, kde je napísané, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
Ako povedal I. Šabek, jar, leto, jeseň, zima, to je stály, večný kolobeh. Takže opäť nastane čas, ktorý bude znamenať nový zrod, nový život. Preto sa treba tešiť zo stretnutia a slávnostných chvíľ, tešiť sa, že sa zástupcovia slovenských svetských humanistov opäť stretnú v čase letného slnovratu, kedy sa celosvetovo oslavuje ako Deň humanistov. Tým, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej akcie poďakoval a poprial všetko najlepšie predseda SP Roman Hradecký.

Spoločnosť Prometheus
Na záver podujatia mali prítomní možnosť porozprávať sa, prebrať najpálčivejšie problémy týkajúce sa občanov bez náboženského vyznania, vymeniť si skúsenosti zo svojej činnosti i kúpiť si literatúru na danú tému. V prípade knihy Nekorunovaný kráľ Európy F. M. Voltaire venovanej velikánovi francúzskeho a európskeho osvietenstva, humanistovi, historikovi, filozofovi, spisovateľovi, popularizátorovi pokrokových prírodovedeckých poznatkov a bojovníkovi za ľudské práva s podpisom autora, profesora Ladislava Hubenáka.
Aj toto podujatie – či už hovoríme o vyznamenaných alebo o účastníkoch, potvrdzuje: Aktívni ľudia seniorského veku celý život sú pre užšie i širšie okolie prínosom. Svojimi vedomosťami, činmi, odovzdávaním skúseností ďalším generáciám.
Miloslava Necpalová

Viac:
Spoločnosť Prometheus Zošity humanistov

Novinárka Ľudmila Rešovská, Humanistka roka 2011, hovorí o svojich skúsenostiach s písaním o cirkevnej problematike, demokracii i novinároch.

Krátky video zostrih z oceňovania humanistov pri príležitosti Medzinárodného dňa humanistov 2011. V poradí už štvrtý ročník sa uskutočnil 18. 6. 2011.