Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

DEŇ KRIVÝCH ZRKADIEL - v utorok 12. 6. v 11 mestách

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kampane, Zdroj: zpmpvsr@zpmpvsr.sk, Vydané dňa: 11. 06. 2012

Krivé zrkadlá

Pohľad do krivého zrkadla nás prekvapí. Vidíme sa v ňom iní, ako v skutočnosti sme. Záleží od uhla pohľadu i od zrkadla. Náš výzor v zrkadle však nehovorí nič o tom, akí naozaj sme. Na čom skutočne záleží, je ukryté vo vnútri každého z nás. Ľudia s mentálnym postihnutím často vyzerajú inak...


Neznamená to však, že sú horší, ako väčšina z nás. Stačí zmeniť uhol pohľadu a uvedomiť si, že tie najhodnotnejšie veci v nás sú voľným okom neviditeľné. Dajú sa len cítiť. Musíme však chcieť. Cieľom celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel (DKZ) je pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím a odbúravať predsudky voči nim. Každý z nás môže byť staviteľom mostov, ktoré spájajú ľudí a vytvárajú cesty k novým cieľom.
V Bratislave štartujeme 12. júna od 14:00 hod. bubnovým sprievodom so skupinou Campana Batucada z Hviezdoslavovho námestia po okolitých uliciach. Od 15:00 hod. začne program opäť na Hviezdoslavovom námestí. Vystúpia deti i dospelí umelci s mentálnym postihnutím, dobrovoľníci budú rozdávať propagačné letáčiky a zrkadielka. Na benefičnom koncerte vystúpi Zuzana SMATANOVÁ. Svoje originálne výrobky ponúknu zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb a chránených dielní z Bratislavy a okolia. Tohtoročný DKZ tvorí súčasť kampane Nechcem, ale musím... a hlavnou témou bude právo ľudí s mentálnym postihnutím na rozhodovanie o svojom živote.

Deň krivých zrkadiel nie je len bratislavskou akciou. V mestách Malacky, Tornaľa, Nitra, Komárno, Trenčín, Stropkov, Gelnica, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Prešov stretnete ľudí s mentálnym postihnutím a ich sympatizantov. Zabavia Vás na koncertoch, potešia výrobkami z chránených dielní, ukážu výtvarné práce talentovaných ľudí a dozviete sa veľa o živote ľudí s mentálnym postihnutím.

Zároveň od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 bude prebiehať verejná finančná zbierka, povolená Ministerstvom vnútra SR č. MV-SVS-OVVS3-2012/013496 zo dňa 30. mája 2012. Číslo účtu verejnej zbierky: 2044883553/0200 VÚB Bratislava. Výťažok zbierky bude použitý na sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a podporu voľno časových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Srdečne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle: príďte sa zabaviť, podporte ľudí s mentálnym postihnutím!

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Heydukova 25, 811 08 Bratislava, tel./fax: 02/63814968, 0905709557, zpmpvsr@zpmpvsr.sk, www.zpmpvsr.sk pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Tatiany Rosovej
Partneri kampane a Dňa krivých zrkadiel sú: Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Dalkia, Mestská časť Bratislava Staré mesto, Fond Táne Rosovej, Koh – I – Noor, KLOST, MC Donald.
Kontaktné osoby:
Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, 0905 652 110, kuknuta@gmail.com
PhDr. Iveta Mišová, 0905 709 557, 02 63814968, misova@zpmpvsr.sk
Mgr. Miroslava Vávrová, 0902 208 490, mirka@zpmpvsr.sk