Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Pozvánka na seminár o živote a diele prof. Komorovského

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Predstavujeme, Zdroj: ZKS - Jozef Mikloško, Vydané dňa: 06. 05. 2012

seminár ZKS - Komorovský Združenie kresťanských seniorov pozýva záujemcov na tematické stretnutie Spomíname na profesora PhDr. Jána Komorovského CSc. , zakladateľa slovenskej religionistiky, vedca, filozofa, humanistu, prekladateľa, etnografa, folkloristu, slavistu a predovšetkým dobrého človeka, ktoré sa koná v stredu, dňa 9.5. 2012 od 15:00 do cca 17: 00 h v Refektári rehole (nemocnice) Milosrdných bratov, Nám. SNP 10, Bratislava. Za organizačný výbor pozývajú: RNDr. Jozef Mikloško, čestný predseda ing. Ján Benček, Mgr. Andrea Eliášová.

Program:

15:00 h - Privítanie účastníkov stretnutia (Dr. J. Mikloško, ing. J. Benček)
Prof. Ján Komorovský v pamäti (ukážka krátkej 7-minútovej rozhlasovej nahrávky s autentickým hlasom J. Komorovského realizovanej pre Rádio Lumen zo sympózia o Kolakovičovi – jeho „náhľad“ na osobnosť a dielo prof. Kolakoviča, jeho spomienka aj na Dr. Neuwirtha)
Z listov priateľom - fragment úryvkov z listov prof. J. Komorovského prof. J. Rybákovi (interpretácia Hilda Michalíková)
Ján Komorovský – človek výnimočného ducha (prezentácia bilančného rozhovoru, ktorý poskytol prof. J. Komorovský časopisu Viera a život) + krátke pripojenie odborného pohľadu na jeho dielo
Myšlienky ponad čas - krátke ukážky/fragmenty z vybratých diel prof. J. Komorovského (Z knihy Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia a zo štúdií Vladimír S. Solovjov a F. M. Dostojevskij a Ekumenické ideály protojereja Alexandra Meňa a jeho pokračovateľov)
Načieranie do svedectiev (moderované, príp. spojenie s diskusiou): spomienky tých, ktorí ho osobne poznali
17:00 h - Záver podujatia, občerstvenie

logo ZKS - Komorovský Program moderuje: Mgr. Andrea Eliášová, študentka prof. Komorovského
Foto: Peter Zimen, TK KBS