Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Európska občianska iniciatíva vstupuje do platnosti 1. apríla

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Dokumenty, Zdroj: www.europarl.europa.eu, Vydané dňa: 30. 03. 2012

Participatívna demokrcia

Nariadenie o Európskej občianskej iniciatíve, ktoré vstúpi do platnosti 1. apríla 2012, je pre občanov EÚ novým nástrojom participatívnej demokracie - svetovým unikátom na nadnárodnej úrovni. Výbor zložený z najmenej 7 občanov z najmenej 7 členských štátov, ktorý zhromaždí viac ako jeden milión podpisov, sa môže obrátiť na Európsku komisiu a požiadať ju, aby predložila legislatívnu iniciatívu v oblasti, ktorá spadá do jej pôsobnosti a zároveň rešpektuje základné hodnoty Únie.


Georgios Papastamkos, podpredseda Európskeho parlamentu zodpovedný za občiansku iniciatívu, povedal: "Zavedenie Európskej občianskej iniciatívy je inovatívnym nástrojom participatívnej demokracie v EÚ. To určite vyvoláva očakávania európskej verejnosti. Vplyv občianskej iniciatívy na formovanie legislatívy Únie je zatiaľ nepredvídateľný. Európska občianska iniciatíva prispeje k vytvoreniu „európskej verejnej sféry", na ktorej bude možné budovať Úniu "zdola nahor". V procese prijímania legislatívy sa Európsky parlament zasadil za to, aby podanie občianskej iniciatívy bolo jednoduchšie a menej byrokratické.

"Skutočným víťazom tohto postupu je obyčajný občan, ktorého hlas v súčasnosti nemôže byť v Európe vypočutý, ako napríklad, účastník programu Erasmus, ktorý zistí, že vzájomné uznávanie diplomov nefunguje, cezhraniční pracovníci, ktorí sú obeťami dvojitého zdanenia, európski občania, ktorí bývajú, sobášia sa, pracujú v susedných štátoch a sú byrokraticky zaťažovaní. Táto iniciatíva otvára dvere obrovskému množstvu myšlienok,“ povedal Alain Lamassoure (EPP, FR), spoluautor správy pre občiansku iniciatívu.

Zita Gurmai (S&D, HU), spoluautorka správy pre občianske iniciatívy, uviedla: "Cieľom európskej občianskej iniciatívy je zmenšiť zväčšujúcu sa priepasť medzi inštitúciami EÚ a európskymi občanmi a to prostredníctvom poskytnutia možnosti podieľať sa na legislatívnom procese a povzbudenia na celoeurópsku verejnú diskusiu. Tento postup je jedinečnou príležitosťou pre obyčajných občanov, aby vyjadrili svoje obavy. Našim cieľom bolo, aby bol tento nástroj čo najdostupnejší a zároveň, aby sa venovala dostatočná pozornosť každej iniciatíve, ktorá spĺňa náležité podmienky."

Prostredníctvom Európskej občianskej iniciatívy budú mať občania možnosť formálne požiadať inštitúcie EÚ o právne predpisy pre konkrétne témy. Môže ísť o akúkoľvek záležitosť, ktorú považujú za dôležitú. Podmienkou je, aby iniciatívu podporil dostatok ľudí a týkala sa témy, v ktorej môže Európska únia právne konať.