Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Regionálne stretnutia ku Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Zdroj: Karolína Miková, Vydané dňa: 22. 01. 2012

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva aktivistov a dobrovoľníkov z tretieho sektora na diskusné stretnutia. Cieľom stretnutia je predstaviť návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a zozbierať pripomienky a návrhy platforiem, mimovládnych neziskových organizácií a aktivistov k zverejnenému návrhu. V prípade, že sa stretnutia nemôžete zúčastniť, môžete svoje pripomienky a návrhy poslať do 5.2. 2012 na e-mail: splnomocnenec_ros@vlada.gov.sk. Ak máte záujem o priamu účasť, vyberte si jeden z nasledovných termínov a prihláste sa:
- 25. januára 2012 v Bratislave od 13:00 do 17:00 vo Vodárenskom múzeum BVS, Devínska cesta 1 - 26. januára 2012, v Banskej Bystrici od 13:00 do 17:00 v Diecéznom centre Jána Pavla II, Kapitulská 21, miestnosť č. 3.13 - 27. januára 2012 v Košiciach od 9:00 do 13:00 vo Vzdelávacom centre TeleDom, Timonova 27, Aula A. Einsteina č. 208

Predbežný program (účasť bez poplatku):
- Predstavenie Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
- Diskusia o pripomienkach a návrhy na doplnenie Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Pozvánka Prihlasovací formulár

Zákon o dobrovoľníctve

Národná rada Slovenskej republiky schválila 21. októbra 2011 Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem zavedenia dobrovoľníctva do nášho legislatívneho systému sa podarilo dosiahnuť dalšie podstatné zmeny. Zákon prináša možnosť 3% daňovej asignácie, odpustenia niektorých miestnych daní, zrušenie DPH pri poskytovaní služieb bezodplatne a ďalšie úpravy, ktoré by mali podporiť dobrovoľníctvo na Slovensku.
Začal platiť od 1. decembra 2011. Zákon o dobrovoľníctve (406/2011)
Podľa právnej úpravy daňovej asignácie právnických osôb, ktorá bola prijatá v roku 2009, má podiel zaplatenej danej z príjmov právnických osôb postupnými krokmi klesať z 2 na 0,5 % v časovom horizonte 9 rokov. Tento proces postupného klesania predpokladal, že v tomto roku by sa tento podiel znížil už len na 1%.
Z analýzy MNO (mimovládnych neziskových organizácií) vyplýva, že dôsledkom ekonomickej krízy ako aj znížením podielu dane sa podiel zo zaplatenej dane sa znížil z 37,5 mil. EUR v roku 2009 na cca 25 mil. EUR (november 2011). Rovnako klesal aj počet právnických osôb, ktoré daný mechanizmus využili, konkrétne z 30 tisíc poukazujúcich subjektov v roku 2009 klesol na cca 25,7 tisíc subjektov (august 2011). Z 25,7 tisíc poukazovateľov dar z vlastného zisku poskytlo iba 2,4 tisíc subjektov (vo výške 0,5%). V prípade, ak by pokračovalo postupné znižovanie percenta tak, ako to predpokladá zákon z roku 2009, je možné očakávať, že do systému by sa v roku 2013 dostalo o 6,5 mil. EUR menej (na základe zníženej asignácie v roku 2012 na 1%).
Ako reakciu na tieto informácie začal splnomocnenec vlády Filip Vagač rokovania s ministrom financií Ivanom Miklošom a zúčastnil sa stretnutia platforiem, na ktorom bola prijatá výzva za zachovanie asignačného mechanizmu na úrovni 1,5%. Dňa 30. novembra 2011 zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej spolu so zástupkyňou Sociofóra Helenou Wolekovou a zástupcom Ekofóra Marcelom Zajacom oboznámili média a verejnosť zo súčasným stavom. Na základe rokovaní sa podarilo dohodnúť súhlas ministerstva financií s pozastavením znižovania asignačného mechanizmu a ponechaním súčasného stavu na úrovni 1,5% na jeden rok, čo vytvorilo priestor na ďalšiu komunikáciu o možných zmenách v tomto mechanizme.
Následne nato pripravil splnomocnenec v spolupráci s 1. SNSC (1. Slovenské neziskové servisné centrum) legislatívny návrh zmeny, ktorý bol v spolupráci zo zástupcami MNO predložený poslancom Národnej rady SR, ktorí ho podali v rámci novelizácie zákona o dani z príjmu. Takýto návrh bol schválený v Ústavnoprávnom výbore ako aj vo Finančnom výbore, ktorý bol pre tento zákon Gesčným výborom, čim sa návrh dostal do spoločnej správy na hlasovanie pléna Národnej rady SR.
Na svojom druhom rokovaní 1. decembra 2011 požiadavku na pozastavenie znižovanie asignovaného podielu dane právnických osôb podporil zásadným stanoviskom aj Výbor pre mimovládne neziskové organizácie a poslanci 144 hlasmi zo 146 prítomných takúto zmenu zákona podporili.

Kontakt: Filip Vagač - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, (sídlo: Štefanikova 2) tel.: 02 / 57 295 500, splnomocnenec_ros@vlada.gov.sk, http://tretisektor.gov.sk