Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Spojení v rôznorodosti - pozvánka

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kampane, Zdroj: www.nautilusdj.sk, Vydané dňa: 12. 11. 2011

Vážení a milí priatelia, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu k problematike dobrovoľníctva, CSR a tiež seniorov, ktorým bude venovaný budúci rok. Je niekoľko dôvodov, prečo sa urýchlene prihlásiť: Filip Vagač, splnomocnenec Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti priblíži práve prijatý, veľmi významný zákon o dobrovoľníctve. Vystúpia špičkoví zahraniční rečníci. Bude možnosť vypočuť si a stretnúť popredných predstaviteľov samospráv a najvýznamnejších donorských firiem a asociácií. Neziskové organizácie a súkromné osoby neplatia účastnícky poplatok.P o z v á n k a

Medzinárodná konferencia Spojení v rôznorodosti - Dobrovoľníctvo a spoločenská zodpovednosť naprieč Európou pod záštitou Maroša Šefčoviča , podpredsedu Európskej komisie. Primaciálny palác Bratislava, 14. novembra 2011

Program

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15

Privítanie: Milan Ftáčnik primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
Otvorenie: Filip Vagač, splnomocnenec Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

09:15 – 10:00 Úvodné prejavy

Milan Ftáčnik, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ Enel – Slovenské elektrárne / Business Leaders Forum
Declan McDonnell, Írsko, primátor mesta Galway, Výbor regiónov, predkladateľ Deklarácie o Európskom roku dobrovoľníctva
Heinz K. Becker, poslanec Európskeho parlamentu, generálny tajomník Zväzu seniorov Rakúska

10:00 – 11:15

Panel 1: Dobrovoľníctvo bez hraníc – spolupracujeme v Európe

Heinz K. Becker, poslanec EP, generálny tajomník Zväzu seniorov Rakúska
Krzystof Balon, Poľsko, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Michal Dyttert, člen predstavenstva, Tesco Stores SR
Beata Hlavčáková, programová riaditeľka, Nadácia Pontis

11:15 – 11:45 Prestávka s občerstvením

11:45 - 13:15

Panel 2: Verejný sektor, dobrovoľníctvo a spoločenská zodpovednosť - európska a slovenská prax

Declan McDonnell, Írsko, primátor mesta Galway, Výbor regiónov
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Petra Nagyová-Džerengová, námestníčka primátora Bratislavy
Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie, Prvá stavebná sporiteľňa

13:15 – 14:30

Panel 3: Ako sa uplatňuje spoločenská zodpovednosť firiem

Amanda Bowman, riaditeľka, International Business Leaders Forum
Ján Orlovský, hovorca, Západoslovenská energetika / Engage
Charles Hackett, generálny riaditeľ, GlaxoSmithKline Slovensko
Beata Hlavčáková, Business Leaders Forum Slovensko

14:30 – 14:45 Zhrnutie konferencie a záver

Andrej Králik, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

14:45 – 16:00

Raut v priestoroch Primaciálneho paláca

Viac informacii nájdete aj na www.nautilusdj.sk