Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Za záchranu zdravotníctva

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kampane, Vydané dňa: 05. 11. 2011

Zdravotnictvo

Do 11. novembra 2011 treba odovzdať Národnej rade SR petíciu s podpismi vo veci zachovania verejného zdravotníctva a proti zmene verejných zdravotníckych organizácií na akciové spoločnosti. Počet podpisov občanov pod touto petíciou sa už blíži k číslu 100 000, no čím ich bude viac, tým lepšie. Preto ak nesúhlasíte s tým, aby sa so zdravím občanov obchodovalo, aby sa zdravie stalo tovarom a predmetom na dosahovanie zisku, ak nechcete, aby sa platby občanov za zdravotnú starostlivosť zvyšovali, odporúčame vám podpísať túto petíciu, a to napr. v budove Istropolisu na 1. poschodí na Trnavskom mýte č. 1 v Bratislave.


Text petície s komentárom bol zverejnený aj na www.senior.sk 28. augusta 2011 pod názvom Podporíte petíciu občanov za zachovanie verejného zdravotníctva? Nájdete ho aj na www.zachranmezdravotnictvo.sk s podrobným zdôvodnením a súvisiacimi informáciami.

Dovoľte niekoľko aktuálnych slov:

Pripomeniem znenie čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého dodržiavanie petícia požaduje:

„Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Čo znamená premena nemocníc na akciové spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, teda na obchodné spoločnosti?
• Obchodná spoločnosť je podnikateľský subjekt, jej úlohou je tvoriť zisk.
• Nemocnica je však zriadená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
• V systéme je málo peňazí, okrem iného aj preto, že aj zdravotné poisťovne, ktoré financujeme my, sú obchodnými spoločnosťami a dbajú predovšetkým na ich zisk a nie na plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť.

Aby nemocnice dosiahli maximálny zisk budú chcieť:
• šetriť výdavky na personál
• šetriť výdavky na pacientov
• znížia úroveň poskytovaných služieb
• zrušia sa oddelenia, alebo celé nemocnice
• zvýši sa tlak na zdravotný personál a tým aj pravdepodobnosť pochybenia
• budú sa snažiť o zvýšenie finančnej spoluúčasti pacientov.

A výsledok? Obmedzí sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta, ktorý nebude mať na zaplatenie drahej diagnostiky a liečby.

Ako oficiálne miesta zdôvodňujú transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti? Uvádzajú hlavne predpokladané zvýšenie efektívnosti. To sa však len samotnou premenou štátnych nemocníc na akciové spoločnosti nestane. Takým čarovným prútikom tento akt nie je. Pritom aj v súčasnosti majú štátne orgány nástroje na zvyšovanie efektívnosti štátnych nemocníc, no mali by ich dôslednejšie uplatňovať. Pri premene štátnych nemocníc na akciové spoločnosti zo začiatku pôjde o štátne akciové spoločnosti, v ktorých štát bude vlastniť 100% akcií. Lenže tieto nemocnice sú veľmi zadĺžené hlavne preto, lebo zdravotné poisťovne im uhrádzajú len časť oprávnených nákladov. Vláda síce vyčlenila istú sumu na odĺženie nemocníc, to však pokrýva len časť ich celkového dlhu. Problém zadĺženosti nemocníc premena na štátne akciové spoločnosti nerieši. Veľmi pravdepodobný scenár je takýto: Zadĺženej štátnej akciovej spoločnosti bude hroziť bankrot a štátne orgány nenájdu iné riešenie než „vstup investora“, teda privatizácia nemocnice s možnými dôsledkami uvedenými v predchádzajúcom odseku. Keď si niekto chce založiť súkromnú nemocnicu a nájde dostatok solventných klientov, nech si ju založí. Väčšina obyvateľstva sa však desí vysokých poplatkov za zdravotnú starostlivosť (súčasných i predpokladaných) v situácii, keď priemerný starobný dôchodok na Slovensku je 361,55 eura (k 30. sept. 2011) a štatisticky vykazovaná priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky v r. 2010 dosiahla 769 eur, pričom však okolo 70 % zamestnancov úroveň tejto priemernej mzdy nedosahuje. Kým štandardný rozpočet štátov Európskej únie venuje zdravotníctvu cca 10%-tný podiel z hrubého domáceho produktu, v Slovenskej republike je to cca 6%. Ale odkiaľ má štát vziať peniaze? Nuž napr. znížíť daňové úniky a podvody a neoprávnené obohacovanie. Podľa vyjadrenia P. Staněka 18. augusta 2011 na tlačovej konferencii k petícii 3211 slovenských subjektov premiestnilo svoje zdaňovacie miesto zo Slovenska do daňových rajov. Aj to je značný únik peňazí. A napokon údaj, ktorý vlastne potvrdzuje starý známy poznatok o význame prevencie: 10 eur výdavkov na prevenčné programy v zdravotníctve ušetrí 1000 eur výdavkov na klinické programy. Teda treba sa sústrediť na komplexnú prevenciu.

Chráňme si zdravie aj prirodzenými osvedčenými preventívnymi spôsobmi. Liečba je drahá. Vážna choroba alebo úraz však môže prísť, a to aj pri zdravom spôsobe života. A tu má byť liečba poskytnutá s využitím najnovších medicínskych poznatkov bez ohľadu na to, či človek peniaze má alebo nemá.

Aký je atuálny stav v transformácii nemocníc na akciové spoločnosti?

Prezident Slovenskej republiky odporučil, aby sa transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti zastavila, pretože v spoločnosti neprevláda jednotný názor na transformáciu a nie sú jasné jej dosahy (Hospodárske noviny 2.11.2011). Vláda však transformáciu nezastavila s poukázaním na to, že koná podľa zákona. Uvedená petícia požaduje od NR SR zrušenie ustanovení zákona o transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

Zdroj: www.zachranmezdravotníctvo.sk

Spracovala: Marta Hrebíčková