Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

TÝŽDEŇ PROTI RAKOVINE - „NEODFAJČITE IM DETSTVO!“

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Kampane, Zdroj: www.lpr.sk, Vydané dňa: 17. 10. 2011

Týždeň proti rakovine

B r a t i s l a v a – Liga proti rakovine aj túto jeseň spúšťa v rámci Týždňa proti rakovine edukačno-preventívnu kampaň tentokrát zameranú na jeden z najrozšírenejších karcinogénnych vplyvov - fajčenie. Týždeň proti rakovine začal v pondelok 17. 10. 2011 a budú ho sprevádzať aktivity zamerané prioritne na rodiny s deťmi a mladých ľudí.
Informovanosť a prevencia má v rámci programov Ligy proti rakovine dominantné miesto. K formám, ktorými túto oblasť pokrýva patria:


- Prednášky pre študentov základných a stredných škôl v Centrách pomoci v Bratislave a Martine; Onkologická výchova - nepovinný predmet vyučovaný na 70 stredných i základných školách na Slovensku;
- Vydávanie letákov a brožúr zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, na požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom.
Ďalšou formou ako Liga proti rakovine oslovuje širokú verejnosť sú edukačné kampane v rámci Týždňa proti rakovine, kde sa každý rok zameriava na niektorý z rizikových faktorov, ktoré môžu mať vplyv na vznik onkologických ochorení.

Týždeň proti rakovine 17. 10. – 21. 10. 2011

KAMPAŇ

Edukačná kampaň s headlinom „Neodfajčite im detstvo!“ začína v pondelok 17. októbra a trvať bude do polovice novembra.

Jej cieľom je apelovať na rodičov, aby si uvedomili ich silný vplyv na deti a rozsah možností, ktoré vytvára rodinné prostredie na ďalšie formovanie života detí. V prípade, ak sa v rodine fajčí, dieťa už od malička získava nesprávne návyky, „odkukáva“ zlý životný štýl, ktorý následne formuje a ovplyvňuje jeho ďalší život. Nemenej závažným faktom je, že sa stáva vo fajčiarskej rodine už v útlom veku pasívnym fajčiarom.

Prostredníctvom kampane chce Liga proti rakovine osloviť nielen rodičov detí, ale aj mladých ľudí – budúcich rodičov, mladé ženy a dievčatá – teda matky a budúce matky a tiež tehotné ženy.

Liga proti rakovine pri výbere kampane vychádzala z reálnych poznatkov, získaných v komunikácii s mladými ľuďmi – žiakmi základných a študentmi stredných škôl. Väčšina z nich pri prednáškach o škodlivých účinkoch fajčenia a o zdravom životnom štýle (realizovaných v Centre pomoci LPR v Bratislave) „prezradila“, že najviac ich pri rozhodovaní o fajčení ovplyvnilo to, že fajčia rodičia a ostatní rodinní príslušníci. S vizuálom kampane sa bude môcť verejnosť stretnúť na celom Slovensku prostredníctvom printových médií, celoslovenských a regionálnych televízií, rádia, CityLight plôch, billboardov, na LCD obrazovkách, v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových autobusových spojoch, vo vlakových súpravách ŽSSK, upozorňovať na kampaň budú aj movingboardy. Informácia prostredníctvom letáčika sa bude nachádzať na školách, v zdravotníckych zariadeniach, internetovom kníhkupectve, rozdávať ich budú dobrovoľníci v uliciach Slovenska počas Dňa jabĺk.

Aktivity LPR v boji proti fajčeniu

WORKSHOP ŠTUDENTOV ONKOLOGICKEJ VÝCHOVY

Týždeň proti rakovine

Jednou z pravidelných vzdelávacích aktivít je workshop pre študentov Onkologickej výchovy. Trojdňový workshop pre 100 študentov a pedagógov z celého Slovenska sa uskutoční od 20. do 22. októbra v Bratislave. Jeho nosnou témou bude práve škodlivosť fajčenia a postoj mladých ľudí k fajčeniu. Študentom sa budú venovať odborníci z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, z poradne na odvykanie fajčenia RÚVZ v Bratislave. Svoj pohľad na fajčenie im sprostredkujú aj študenti medicíny, ktorí sa ich budú snažiť osloviť z pozície mladých ľudí. Svoj príbeh i motiváciu prečo prestať fajčiť príde študentom priamo na workshop porozprávať Slavomír Hnatič - slovenská tvár kampane „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“. Ako bývalý fajčiar sprostredkuje študentom všetky dôvody, prečo je život bez cigarety zaujímavejší a čo všetko získal svojim rozhodnutím.

SPOJENIE MLADÝCH PROSTREDNÍCTVOM FACEBOOKU

Jedným zo spôsobov ako osloviť mladých ľudí a motivovať ich aspoň na jeden deň prestať s fajčením je spojenie slovenských portálov a užívateľov internetu. Prostredníctvom aplikácie umiestnenej v období 17. 10. – 21. 10. 2011 na niektorých slovenských portáloch sa užívatelia prostredníctvom facebooku prihlásia k myšlienke prestať fajčiť a stanovia si svoju vlastnú výzvu – byť aspoň jeden deň bez cigarety.

Viac informácii sa dozviete na: www.facebook.com/ligaprotirakovine