Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Kvalita z našich regiónov aj so súťažou

Autor: Anna Ševčíková <sevcikova.anna(at)gmail.com>, Téma: Dokumenty, Zdroj: INCOMA, Vydané dňa: 26. 04. 2011

kvalita z našich regiónov1 Projekt „Kvalita z našich regiónov“ je projekt spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa s charitatívno-sociálnymi prvkami prostredníctvom mediálnej kampane a spotrebiteľskej súťaže. Koordináciu projektu zabezpečuje koordinačný výbor, ktorý je tvorený zo zástupcov Generálnych partnerov projektu. Na svojich pravidelných stretnutiach sa významnou mierou spolupodieľa na dotváraní projektu „Kvalita z našich regiónov.“CIELE PROJEKTU

• vzdelávať občanov, aby získali základné ekonomické znalosti, ktoré im pomôžu rozhodovať sa pri nákupe z pohľadu makroekonomiky
• vysvetľovať spotrebiteľom, ako funguje ekonomika a ako sa aj oni môžu podieľať na zlepšovaní kvality života spoločnosti, ktorej sú súčasťou
• vysvetliť širokej spotrebiteľskej verejnosti, prečo je pre nich výhodné nakupovať výrobky ktoré boli dopestované alebo vyrobené v národnom regióne
• podporiť predaj a kúpu výrobkov vyrobených na regionálnom trhu
• ovplyvniť nákupné správanie a stabilizovať spotrebiteľské návyky v prospech regionálnych výrobkov a národného trhu
• stabilizácia a podpora dopytu na vnútornom trhu
• podpora prvovýrobcov, výrobcov a predajcov v regiónoch Slovenska
• podpora zamestnanosti a ďalších makroekonomických ukazovateľov
• vytvorenie predpokladov na zlepšovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
• podporiť národnú hrdosť prostredníctvom vybudovania afinity k regionálnym produktom a úctu k vlastnej práci a práci svojich spoluobčanov

kvalita z našich regiónov1

HLAVNÉ PILIERE PROJEKTU

• spoločenská zodpovednosť
Projekt môžeme zaradiť medzi projekty spoločenskej zodpovednosti, nakoľko ciele tohto Projektu spadajú do „ vecí verejných“ teda v prospech celej spoločnosti a nesledujú len parciálne ciele partnerov tohto Projektu, ale primárne sú zamerané na podporu makroekonomiky štátu prostredníctvom vzdelávania obyvateľstva
• partnerský princíp spolupráce všetkých účastníkov trhu
Projekt Kvalita z našich regiónov je postavený na partnerskej spolupráci jednotlivých partnerov z radov obchodu, výroby, štátnej správy, médií a ďalších s cieľom zapojiť do projektu spotrebiteľa
• edukačný rozmer
Zabezpečenie cieľov projektu je postavené na edukácii obyvateľstva prostredníctvom komunikácie cez médiá, cez interné komunikačné nosiče jednotlivých Generálnych partnerov Projektu a spotrebiteľskú súťaž
• sociálny rozmer
Spotrebiteľská súťaž je vytvorená so zreteľom na vzdelávanie obyvateľstva a pomoci. Nesie v sebe prvky sociálno-charitatívny rozmeru, ktorého presné zameranie rozhodne koordinačný výbor začiatkom júna 2011. Výťažok z tejto spotrebiteľskej súťaže bude slúžiť na podporu cieľov Projektu „Kvalita z našich regiónov“

PARTNERI PROJEKTU

Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gestor: Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
Generálni partneri:
BILLA,COOP Jednota Slovensko, TESCO Stores SR, Hyza, McCarter, Milsy, Penam Slovakia

Viac: www.incoma.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk