Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

„Hra je radosť. Učenie pri hre je radostné učenie“

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Náš tip, Vydané dňa: 24. 04. 2010

hra

Ján Ámos Komenský (1592-1670), učiteľ národov. Vaše vnúčatá či deti nemajú radi fyziku? Vravíte, nič sa nedá robiť, to sú gény, zdedili to po nás. Nie je to pravda. Choďte sa spolu s nimi pohrať na hocktorú interaktívnu výstavu vedeckých hračiek, ktorú pripravili členovia občianskeho združenia Vedecká hračka (ďalej OZVH). Budete milo prekvapení....



Vedecká hračka, o.z. ... Jedna ich výstava „Hodnoty – vedecká hračka“ je do 30. apríla 2010 otvorená v Bratislave – Devínskej Novej Vsi v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku. Ďalšie putovné výstavy sú do konca júna v Šarišskej galérii v Prešove, Kaštieli Radoľa Kysuckého múzea, v Centre voľného času v Rožňave a v Podtatranskom múzeu v Poprade.

hra Na výstavách vedeckých hračiek neplatí zákaz dotýkať sa. Tu je návštevník sám od seba priam nútený dotknúť sa alebo zobrať do rúk takmer každú hračku. Môže sa do vôle pohrať, pošpekulovať, prečo hračka funguje práve tak, a ak nevie, vysvetlenie si môže prečítať v priloženom návode. Popritom si vyskúša a overí svoj odhad veľkostí niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, čas, koncentrácia atď.) a uvedomí si mnohé všeľudské osobné hodnoty (život, človek, zdravie, láska, priateľstvo, rodina, práca, peniaze, šťastie, vzdelanie, múdrosť, umenie, príroda, viera, sloboda, hry a hračky), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel. Výstava je určená predovšetkým žiakom a pedagógom základných a stredných škôl, rodinám s deťmi staršími ako tri roky. Táto výstava v Devínskej Novej Vsi je už 228. inštalácia výstavy tohto veľmi aktívneho občianskeho združenia.

učenie Vedecká hračka je neveľké mobilné zariadenie, ktoré popri všetkých funkciách kvalitnej hračky jednoznačne demonštruje alebo približuje nejaký prírodný alebo technický fenomén.

Cieľom výstavy je popri hre s vedeckými hračkami a hlavolamami nasmerovať záujem návštevníkov na pozorovanie a nenásilné experimentovanie cez odhad veľkostí fyzikálnych jednotiek.

Prezentuje súčasne tvorivé aktivity OZVH so zámerom onedlho vytvoriť prvé kamenné centrum hier a hračiek v SR, poukázať na využiteľnosť hier a hračiek v edukácii, nachádzať, využiť a prezentovať originálne výstavno-múzejnícke prostriedky.

učenie Na výstavných textoch a nových manuáloch spolupracovali a na organizačno-technickej príprave a realizácii výstavy sa podieľali členovia a sympatizanti OZVH: PaedDr. Eva Balážová, PhD., Bc. Pavol Diškan, Andrej Golian, Mária Halinárová, Ing. Igor Kollárik, Dr. Eva Koperová, Janka Kormaňáková, Ing. Klára Kováčiková, Michal Petruška a Mgr. Carmen Vágnerová.

Kurátorka výstavy, PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, navrhla aj dizajn výstavy a jej plagát. Námet a scenár výstavy pripravila predsedníčka OZVH Ing. Beata Puobišová, ktorej dobrovoľné aktivity v rozvoji vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže ocenili viaceré i zahraničné inštitúcie. Najviac si však váži ocenenia, ktoré jej udelili „doma“: Slovenská humanitná rada (Dar roka 2005), Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica (Srdce na dlani 2007, spolu s PaedDr. Evou Balážovou, PhD.) a Rada mládeže Slovenska (Most 2009). Námet výstavy sa odvíja od publikácie prof. Stanislava Kučeru: Návraty k pravidlům hry (vydalo OZVH Banská Bystrica, 2008), ktorú si možno kúpiť na výstave.

učenie a výstavka Návštevníkov lákajú na výstavu i nové exponáty najmä zo zahraničia a z medzinárodnej súťaže Vedecká hračka – Scientific Toy (napr. guľôčkový časomerač, Eulerov disk s hologramom, Galileov teplomer, kaleidoskopy, zvieratká v kockách, horizontálny vertikal či magnetickí cvičenci).

Na tejto výstave príjemne strávite minimálne dve hodiny. Možno sa tu pohrať s vyše sto hračkami a hlavolamami z 22 štátov a pomocou 7 pôvodných fyzikálnych experimentov (napr. čokoládového Newtona) odhadovať fyzikálne hodnoty.

Úlohou výstavy je prispieť ku kultúre hrania u nás a popularizovať hračky ako prostriedky školského a mimoškolského vzdelávania a výchovy. Ďalšou formou je kurz „Hry a hračky ako prostriedky edukácie“ (akreditovaný Ministerstvom školstva SR podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní) a seminár s workshopom „Hračky ako prostriedky edukácie II.“. Odborná garantka vzdelávacích aktivít je PaedDr. Eva Balážová, PhD., z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves;
tel. 02 / 2049 3101, 02 / 2049 3102; mkchs@snm.sk, snm.mkchs@gmail.com; www.snm-mkchs.sk

Výstava je otvorená v pondelok až piatok 10. - 16. hod., sobotu a nedeľu 10. – 15. hod. „Novoveská“ je meno najbližšej zastávky MHD autobusov č. 20, 21, 28. Vstupné: 1,33 € - dospelý; 0,66 € - dieťa nad 6 rokov, študent, dôchodca; zadarmo - dieťa do 6 rokov, ZŤP, pedagogický dozor, držiteľ preukazu ICOM.

18. máj - Medzinárodný deň múzeí a galérií. Noc múzeí a galérií – v sobotu 15. mája do polnoci výstavné priestory otvorené za symbolické vstupné.

Noc múzeí a galérií

Chcete najmä v tieto „múzejnícke“ májové dni potešiť a zaujať návštevníkov, prilákať i nových záujemcov, mať pútavú výstavu a pestrý náučno-zábavný program? Máte záujem, možnosti a vhodné priestory vo Vašom osvetovo-kultúrnom, voľnočasovom či inom zariadení (ideálne na trase Bratislava - Banská Štiavnica) na usporiadanie výstavy „Hodnoty – vedecká hračka“ od 1. do 31. mája 2010? Ak áno, prihláste sa u majiteľa výstavy:

Vedecká hračka, o.z. - logo VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica,
predsedníčka Ing. Beata Puobišová; tel. 048 / 416 40 56, 0903 549 243; vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk

Text: -kk- Fotografie: Gabriela Hederová, Beata Puobišová, internet