Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Seminár k REVIDOVANEJ Európskej sociálnej charte

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 28. 01. 2008

Rada Európy - logo 1

Všeobecným zámerom seminára je posilniť účinnosť základných sociálnych práv na Slovensku. Seminár sa organizuje v rámci Akčného plánu Tretieho summitu Rady Európy. Účelom seminára je poskytnúť súhrnné informácie slovenským orgánom pri uplatňovaní Európskej sociálnej charty, napomôcť Slovensku ...... pri príprave ročných správ, zvýšiť povedomie o charte a jej jurisprudencii.

Osobitne sa zameriava aj na podporu pokračujúceho procesu ratifikácie Európskej sociálnej charty (revidovanej) a zvýšeniu informovanosti o možnej ratifikácii protokolu o kolektívnych sťažnostiach. Organizátor: Sekretariát Európskej sociálnej charty, Generálny direktoriát ľudských práv a právnych vecí - DG HLRady Európy v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Seminár sa bude konať v utorok 12. februára 2008 v Bratislave v priestoroch MPSVR SR, Špitálska 4 -6, miestnosť č. 17. Prihlásiť sa možno do 5. februára na adrese: tazarova@employment.gov.sk.

Program seminára