Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Naliehavá výzva Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 23. 01. 2007

Zdravotne postihnutý - logo

Pri príležitosti Európskeho roka rovnakých príležitostí 2007 a 10. výročia Európskeho fóra zdravotného postihnutia adresuje všetkým priateľom ľudí so zdravotným postihnutím, všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím a všetkým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím NROZP SR nasledovnú výzvu: ...Rok 2007 je európskym rokom rovnakých príležitostí.

V roku 2007 Európske fórum zdravotného postihnutia, ktorého členom je aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, oslávi svoje 10. výročie. Európsky rok rovnakých príležitostí nám vytvára mimoriadne priaznivé podmienky na oslavy tohto významného výročia a na presadzovanie nami navrhovaných opatrení zameraných na odstraňovanie a prevenciu diskriminácie a na inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Okrem toho je tu aj symbolické spojenie medzi 10. výročím EDF a 10. výročím prijatia Amsterdamskej zmluvy vrátane článku 13, ako prvého článku o nediskriminácii a špecifickej zmienky o zdravotnom postihnutí v Zmluve EÚ, ktorá je v stredobode diskusií o revízii návrhu Ústavnej zmluvy EÚ. V neposlednom rade sa budú oslavy výročia existencie EDF prekrývať so začatím ratifikačného procesu Konvencie o právach ľudí so zdravotným postihnutím schválenej Valným zhromaždením OSN 13. decembra 2006.

Cieľom je zvýšiť upriamiť pozornosť na to, ako Európska únia ovplyvňuje životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom podpisovej kampane s názvom „1million4disability”, ktorá bude prebiehať v celej Európskej únii, pretože organizátori chcú zozbierať jeden milión podpisov na podporu legislatívy EÚ, ktorá zabráni diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím. Táto kampaň vyvrcholí oslavou za účasti zástupcov členských organizácií EDF zo všetkých krajín EÚ, vysokých zástupcov inštitúcií EÚ a iných zúčastnených strán a spojencov Európskeho hnutia zdravotného postihnutia.

Rok 2007 bude príležitosťou pre všetky organizácie ľudí so zdravotným postihnutím, pre každého jednotlivca so zdravotným postihnutím a všetkých, ktorí si myslia, že ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako ostatní občania, aby nahlas vyjadrili svoj názor.

Kampaň začína 23. januára 2007

Kampaň potrvá do 4. októbra 2007, kedy budú jej výsledky predložené predsedovi Európskej komisie a predsedovi Európskeho parlamentu dňa.

Ak chceme, aby táto podpisová kampaň bola úspešná, obraciame sa na každého z Vás, pretože táto kampaň môže zmeniť životy viac než 50 miliónov občanov so zdravotným postihnutím v Európe. Jej úspech bude závisieť najmä na mobilizácii a účasti ľudí, ktorých sa problematika najviac dotýka. Kampaň ponúka jedinečnú príležitosť ukázať európskym a slovenským inštitúciám, že ľudia so zdravotným postihnutím v Európe sú zjednotení a že bojujeme všetci spolu za naše práva občanov Európskej únie. Prostredníctvom organizácií i jednotlivcov, ktorí chcú aktívne v kampani pôsobiť, sa môže dosiahnuť výsledok nad očakávania.

Ako konkrétne bude podporovať NROZP v SR kampaň EDF?
Čo zabezpečí EDF na podporu kampane?

Pre akékoľvek otázky je k dispozícii sekretariát NROZP v SR: Žabotova 2, 811 04 Bratislava, Tel: (02) 52 49 13 25, E-mail: sekretariat@nrozp.sk, www.nrozp.sk.

Vopred všetkým ďakujem za účasť na kampani a za jej šírenie.

Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR

Európskeho roka rovnakých príležitostí