Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Každý iný - všetci rovní...

Autor: Skokňová <redakcia(at)senior.sk>, Téma: Dokumenty, Vydané dňa: 23. 10. 2006

Každý iný - všetci rovní...

Kampaň Rady Európy prebieha na národných úrovniach vo viacerých štátoch Európy a nadväzuje na Kampaň, ktorá prebehla v roku 1995, 50 rokov od ukončenia 2. sv. vojny. Táto kampaň nazvaná „Každý iný – všetci rovní” ...... mala za cieľ podporiť boj proti rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii a intolerancii. Toto úsilie Rady Európy pokračuje aj v novej kampani za rozmanitosť, ľudské práva a aktívnu participáciu, ktorá vychádza z toho istého hesla. Nová kampaň oficiálne prebieha na európskej úrovni od júna 2006 do septembra 2007.

Kampaň bola otvorená 9. decembra 2005 v spolupráci Ministerstva školstva SR a Nadácie pre deti Slovenska konferenciou pod názvom „Intolerancia, násilie, rasizmus a xenofóbia“ . Dňa 17. februára 2006 schválil minister školstva návrh na zabezpečenie kampane v SR v rokoch 2006 - 2007. Kampaň sa opiera o tri piliere: rozmanitosť, ľudské práva a participáciu a k jej prioritným oblastiam na Slovensku patrí zvýšenie záujmu mládežníckych organizácií a neorganizovanej mládeže o rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, propagovanie princípu aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí, zdôraznenie myšlienky demokracie, rovnoprávnosti, sociálnej spravodlivosti, tolerancie, nenásilia, solidarity a priateľstva v povedomí verejnosti, nadobudnutie zručností k aktívnej obrane ľudských, občianskych a sociálnych práv a slobôd a posilnenie riešenia problémov mierovou cestou, zvýšenie povedomia verejnosti k potrebe neformálneho a interkultúrneho vzdelávania a prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania v rámci tém kampane.

Cieľom motivačno – informačných stretnutí je zvýšiť počet aplikantov a ich úspešnosť pri písaní projektov v rámci grantového programu kampane a propagovať doteraz podporených aplikantov. Na motivačno-konzultačných stretnutiach, ktoré sa uskutočnia na základe spätnej väzby a záujmu, budú účastníci predovšetkým informovaní o grantovom programe podpory aktivít kampane „Každý iný – všetci rovní“ v roku 2006 krátkou informáciou o textových materiáloch, zodpovedaním prípadných otázok a uvedením dobrých príkladov z praxe prizvaním ľudí, ktorí realizujú podporené projekty z predošlého predkladacieho kola. Účastníci získajú ďalšie informácie o možnosti zapojenia sa do kampane cez vlastné podujatia, ktoré spĺňajú filozofiu kampane a môžu sa zaregistrovať do databázy a realizovať túto aktivitu pod logom kampane.

Do 15. júla 2007 (prihláška) je súťaž Rady Európy “Young active citizens” otvorená pre všetky aktivity realizované pod logom kampane.

Zdroj: http://www.icm.sk/, http://www. kazdyiny-vsetcirovni.sk/


Priority kampane „Každý iný – všetci rovní“ v Slovenskej republike

Hlavným cieľom kampane je, aby ju robili mladí ľudia pre mladých ľudí o mladých ľuďoch. Východiská kampane obsahujú základné oblasti, ktoré SR má záujem presadzovať počas implementácie kampane na národnej úrovni: