Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/senior.sk/www/rservice.php on line 129
Senior

Popri dôchodku si možno privyrobiť

Autor: Stanislav Tománek <redaktor(at)senior.sk>, Téma: Práca v dôchodku, Vydané dňa: 03. 09. 2006

Štedrejšie Vianoce pre takmer milión penzistov

Mnohí dôchodcovia nechcú nečinne čakať na mesačné dávky a hľadajú možnosti uplatnenia sa v zamestnaní. Poberateľ starobného dôchodku môže pracovať bez obmedzenia s pracovnou zmluvou na určitú, aj neurčitú dobu. Dôchodca môže mať súčasne aj viac pracovných pomerov s viacerými zamestnávateľmi, prípadne u jedného zamestnávateľa. Dôchodcovia môžu ...... pracovať aj na základe dohody o vykonaní práce. Výhodou zamestnávania starobných dôchodcov je, že zamestnávateľ odvádza o 30 percent nižšie odvody ako za pracovníkov, ktorí nepoberajú starobný dôchodok.

O koľko si možno zvýšiť dôchodok prácou popri starobnej penzii?

Zarobiť možno toľko, koľko je ochotný jeden alebo viacerí zamestnávatelia pracujúcemu dôchodcovi zaplatiť. Najvýhodnejšie je zamestnať sa formou hlavného pracovného pomeru. Ak penzista uzatvorí s podnikom riadnu pracovnú zmluvu má rovnaké podmienky ako ostatní zamestnanci firmy. V skutočnosti sa však presviedčame, že napriek zákonu o antidiskriminácii ako aj Zákonníku práce firmy nemajú záujem zamestnávať ľudí v pokročilejšom veku.

Ak ste si ako dôchodca našli prácu, máte nárok na dovolenku, stravu a voľno pri prekážkach v práci. Ak má dôchodca zmluvu na menej ako 20 hodín týždenne, má určitým spôsobom zníženú ochranu, čo sa týka výpovede. Zamestnávateľ mu môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, prípadne aj bez udania dôvodu a výpovedná doba predstavuje 15 dní. Aj pri takomto kratšom pracovnom pomere má však i dôchodca nárok na dovolenku aj stravné lístky. Najmenšie nároky má pracujúci dôchodca vtedy, keď podpíše dohodu o vykonaní práce. V tomto prípade nemá dôchodca nárok na dovolenku ani na stravné.

Ako sme spomenuli, výška mesačného príjmu pracujúceho dôchodcu nie je obmedzená. V prípade, ak dôchodca pracuje v hlavnom pracovnom pomere, môže si na konci roka dať v Sociálnej poisťovni prepočítať výšku dôchodku, pretože zo mzdy sa odvádzalo starobné poistenie. Prepočítanie dôchodku nie je možné vtedy, ak dôchodca pracuje na rôzne dohody a v tomto prípade sa neodvádzajú Sociálnej poisťovni odvody. Výhodou dohody o vykonaní práce je, že sa neodvádzajú odvody za zamestnanca, iba sa mu zráža daň. Pri hlavnom pracovnom pomere sa okrem dane zrážajú aj odvody, teda výsledná odmena pracujúceho dôchodcu je o to nižšia. Formu dohôd o vykonaní práce možno byť zamestnaný najviac 300 hodín v kalendárnom roku.

Zamestnávateľ odvádza za pracujúceho starobného dôchodcu úrazové poistenie 0,8 percenta z vymeriavacieho základu (VZ), garančné poistenie 0,25 percenta z VZ, maximálne však z 25 911 Sk. Ak dôchodca pracuje na dohodu o vykonaní práce, zrážajú mu len 19-percentnú daň z príjmu. Na základe pracovnej zmluvy sa za pracujúceho dôchodcu odvádza zdravotné poistenie vo výške 4 percent z VZ, najviac zo sumy 47 475 Sk a starobné poistenie rovnako z VZ a maximálne z 51 822 Sk. Od 1. augusta 2006 zamestnanec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, neplatí nemocenské poistenie. Po odpočítaní odvodov zo mzdy dostaneme základ dane, z ktorého sa zrazí 19-percentná daň.

Zamestnávateľ za pracujúceho dôchodcu odvádza zdravotné poistenie vo výške 10 percent VZ, maximálne zo 47 475 Sk. Ďalej platí starobné poistenie vo výške 14 percent z VZ, maximálne z 51 822 Sk, úrazové poistenie 0,8 percenta z VZ, garančné poistenie 0,25 percenta z VZ, maximálne z 25 911 Sk a rezervný fond solidarity 4,75 percenta VZ, ale maximálne z 51 822 Sk.

(Stk)